HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 055. - No. 014.

Dátum 1695. január 13.
Jelleg

4 old., latin nyelvű, dátum és hitelesítés nélküli kamarai fogalmazvány

Szöveg

Aestimatio konfiskált birtokrészekről, az összeírás, amely alapján készült nincs jelölve. Fenti dátuma az irat praesentálásának dátuma. – Seredy Benedek javai Szabolcs megyében megosztva a fia és a fiscus között. – Jure perennali
Tacs:
3 egész telkes jobbágy 900 frt. – 9 egész telkes zsellér 1800 frt. – 3 puszta egész telek 450 frt. – Elhagyatott nemesi curia fele a tartozékaival 150 frt. – Majorsági szántók fele 3 calc-ban, egyenként 120 kassai köbölre 2880 frt. – Rétek fele 3 szekér szénára 18 frt.
Tuzsér:
3 egész telkes jobbágy 900 frt. – 1 puszta telek 150 frt.
Dombrád:
3 egész telkes jobbágy 900 frt. – 3 puszta jobbágy telek 525 frt. – Rét fele, 3 szekér számára 18 frt.
Pap:
Elhagyatott nemesi fundus fele 25 frt. – Majorsági szántók fele 75 kassai köbölre 600 frt. – Rét fele, 1 szekér szénára 6 frt. – 1 egész telkes jobbágy 300 frt. – 2 puszta egész telek 300 frt.
Kék:
Fél egész jobbágy telek. 150 frt. – Fél puszta telek 75 frt.
A néhai Forgách András birtokrésze Bereg megyében jure perennali:
Beregszászvégardó:
8 féltelkes jobbágy 1200 frt. – 2 puszta féltelek. 150 frt. – Majorsági szántók 2 mezőben 4 és fél kassai köböl elvetésére 26 frt. – 2 majorsági szőlő hozadéka 4 hordó bor 200 frt. – Kétkerekű malma kb. 3 köböl gabonát ad 60 frt. – A borkilenced kilenced része 45 frt.
Nagy Musay:
1 féltelkes jobbágy 150 frt.
Kis-Dobrony:
1 puszta féltelek.
Praedium Baczva:
3 puszta jobbágytelek.
Portio notorii Francisci Katai in com. Zemplinienesi:
Praedium Zombor:
Elhagyatott curia. Ezen beül egykor 9 zsellérház állt, így volt felértékelve 1000 frt-ra 1676. júl- 6-án – Ehhez a curiához 8 föld tartozik – 1) Ager versus Album Lacum – 16 kassai köbölre. – 2) Penet memoratum Album Lacum Liber ager – 5 kassai köbölre. – 3) Versus Scrobes lacus tres, ager liber, – 16 kassai köbölre. – 4) Vergens ad Sybillam, liber ager, – 3 kassai köbölre. – 5) Vergens ad Putem Nanasianum, liber ager, – 16 kassai köbölre. – 6) Vergens ad Collem, Saxum Porcinum dictum, – 4 kassai köbölre. – 7) Vergens ad Bodzás láp – másfél kassai köbölre. – 8) Inter Sybillae Agros, 8 és 4 kassai köbölre. – Pótlólag beírva még egy 10 köblös szántóföld.
Serédy Benedek, néhai Forgách András és Kátai Ferenc konfiskált portio Szabolcs, Bereg, Ung és Zemplén megyében. Helynévfelsorolás a tulajdonosok nevével folytatólagosan.
Serédy Benedek javai Szabolcs megyében megosztva a fia és a fiscus között. Szabolcs megye: possessio Tass – possessio Tüzér [Tuzsér] – possessio Dombrád – possessio Pap – possessio Kék
A néhai Forgách András birtokrésze Bereg megyében: Beregszászvégardó – possessio Nagy Musay – possessio Kis-Dobrony – Praedium Baczva Ung megyében
Portio notorii Francisci Katai in com. Zempliniensi: Praedium Zombor

Tartalomgazda