HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 055. - No. 011.

Dátum 1692. december 22.
Jelleg

4 old. latin nyelvű, szövegvégi dátummal, kamarai extractus

Szöveg

„Aestimatio perennalis Bonorum … Benedicti Serédi inter Fiscum Regium et filium ejusdem Baronem Gáspár Serédi divisum” – A margón utaló jelzetek néhány konfiskált Serédi-portio eladományozásáról „Dominar Szinyeianae Clarae Keczer” javára. (lásd még az UC 55:9 dorsumán a hivatkozást egy, a fenti dátummal készült összeírásra, amelynek alapján készült ez a becslés.) – Készítő: ismeretlen. – Jure perennali:
Demecser:
3 egész telkes jobbágy, á 300 frt 900 frt. – 1 egész telkes zsellér 200 frt. – 8 puszta jobbágytelek 1200 frt. – A rét fele 12 és fél szekér számára 62.50 frt. – Halastó 500 frt.
Thass:
3 egész jobbágy telek 90 frt. – 9 egész zsellér telek 1800 frt. – 3 puszta jobbágy telek 450 frt. – Elhagyatott nemesi curia fele a tartozékaival 150 frt, – Allodiális szántók fele 3 calcaturában á 120 köböl elvetésére 2880 frt. – Rét fele 3 szekér szénára. 18 frt.
Tuzsér:
3 egész telkes jobbágy 900 frt. – 1 egész puszta telek 150 frt.
Következnek a Szinnyei javak: [lásd az Uet C 55:9 dorsumán olvasható megjegyzést néhány konfiskált Szabolcs megyei Serédi-portio „Dominae-Szinnyeianal, Clarae Keczer” javára történt adományozásról.
Dombród:
3 egész telkes jobbágy 900 frt. – 3 és fél puszta egész telek 525 frt. – Rét fele 3 szekér szénára. 18 frt.
Pap:
Elhagyatott nemesi fundus 25 frt. – Az ehhez tartozó szántók fele 75 kassai köböl elvetésére 600 frt. – Rét fele 1 szekér szénára 6 frt. – 1 egész jobbágy telek 300 frt. – 2 puszta jobbágy telek 300 frt.
Kék:
Rész jobbágy telek fele 150 frt. – Egész puszta telek fele 75 frt.
Szamos-Szegh:
3 féljobbágytelek és 1 negyedjobbágy telek 525 frt. – 1 negyed puszta telek 37.50 frt. – Malmának hozadéka a fiscus számára 3-4 köböl. – Makkos erdők jövedelme 300 frt.
Konfiskált Serédi-portiók Szabolcs megyében a Fiskus és Serédi Gáspár között elosztva, részben eladományozva „Dominae Szineinae, Clarae Keczer”.
Aestimatio bonorum Benedicti Serédy. Annak a fia: Gáspár és a fiscus között megosztva. A fiscusnak jutott részek:
Possessio Demecser – Possessio Thass – Possessio Tüzér [Tuzsér] [Szabolcs megye] – Possessio Dombród – possessio Pap – possesiso Kék – possessio Szamos-Szegh.

Tartalomgazda