HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 055. - No. 012.

Dátum 1693. szeptember 29.
Jelleg

3 old. latin nyelvű szövegvégi dátumozással (hitelesített) ellátott kamarai extractus

Szöveg

„Aestimatio jure pignoris” Serédi Benedek azon konfiskált birtokairól, amelyeket felerészben a Fiskus vett birtokába, felerészben az örökös, báró Serédi Gáspár, Benedek fia birtokában maradtak. továbbá – „Aestimatio jure perennali” azon birtokrészekről, amelyek a konfiskált Serédi-portiókból „Dominae Szinyeianae, Clarae Keczer sunt assignatae”. Készítője. ismeretlen. – Aestimatio bonorum Benedicti Seredy in com. de Szabolcs, Seredy Gáspár és a fiscus között megosztva. – Aestimatio Temporanea [jure pignoris]
Demeczer:
3 egész telkes jobbágy 600 frt. – 1 egész zsellér telek 150 frt. – 8 puszta egész telek 800 frt. – A rét fele 12 és fél szekér szénára 50 frt. – A halastó évi jövedelme: 300 frt. – Elhagyatott malom 25 frt.
Tass:
3 egész jobbágy telek 600 frt. – 9 egész zsellér telek 900 frt. – 3 puszta egész telek 300 frt. – Elhagyatott nemesi curia fele a tartozékaival 100 frt. – Majorsági földeknek a fele 3 calcaturában egyenként 120 kassai köböl elvetésére 2160 frt. – Rétek fele 9 frt.
Dombrád:
3 egész jobbágy telek 600 frt. – 1 puszta egész telek 100 frt. – 3 egész jobbágy telek 600 frt. – 3 és fél puszta jobbágytelek 525 frt. – Rét fele 3 szekér szénára 18 frt.
Pap:
Nemesi curia fundusának a fele elhagyatva 25 frt. – Szántók fele 75 kassai köbölre 600 frt. – Rét fele 1 szekér szénára. 6 frt. – 1 egész telkes jobbágy 300 frt. – 2 puszta egész telek 300 frt.
Kék:
Egy fél egész jobbágy telek 150 frt. – Egy fél puszta jobbágy telek 75. frt.
Serédi Benedek konfiskált birtokai Szabolcs megyében. Helynévfelsorolás folyamatosan
possessio Demeczer – Possessio Tass – possessio Füzér [Tuzsér, Szabolcs megye] – Possessio Dombrád – possessio Dombrád – possessio Pap – possessio Kék

Tartalomgazda