HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 055. - No. 010.

Dátum 1692. december 22.
Jelleg

2 old., latin nyelvű, iratvégi dátummal ellátott kamarai extractus.

Szöveg

„Aestimatio duplex” (=titulo pignoris et jure perennali) Portionis Possessionariae Serediano-fiscalis in Demecser” – Kelt Kassán, a Szepesi Kamara kassai számvevősége készítette az UC 55:7 dorsumán olvasható jegyzet-ben említett összeírás alapján. – Aestimatio portionis poss. in poss. „Titulo pignoris: Jure perennali:
Demecher:
3 egész jobbágy telek 600 frt. 900. frt. – 1 egész telkes zsellér 150 frt. 200 frt. – 8 egész puszta telek a 100 frt. 800 1200 frt. – A rét fele 12 és fél szekér számára 50 ft. 62 frt. 50 d. – Halastó évi jövedelme 300 frt. 500 frt. – Malomnak a puszta helye 40 frt. 50 frt.
Demecser (Szabolcs megye) konfiskált Serédi-portió: Demecher.

Tartalomgazda