HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 055. - No. 009.

Dátum 1692. december 22.
Jelleg

2 old., latin nyelvű, aláírással ellátott kamarai extractus

Szöveg

(Aestimatio a Szabolcs megyei Serédi-portiókról). Ez a becslés azon összeírás alapján készülhetett, amelyre az UC 55:9 dorsumán olvasható megjegyzés utal.) Készítője: ismeretlen.
Dombrad:
Egész puszta telek 3 1/2. A rétek fele 3 szekér széna.
Pap:
A nemesi curia fundusának fele. Szántók fele 75 kassai köbölre á 8 frt. Rét fele 1 szekér számára. 1 egész telkes jobbágy. Két puszta egész telek.
Kék:
Fél jobbágy telek 150 frt. – Fél puszta telek 75 frt.
Szamosszeg:
3 féltelkes és 1 negyedtelkes jobbágy 525 frt. – 1 negyedtelkes puszta 37.50 frt – 1 Malom (?) – Makkos erdő 300 frt.
(Mindezek domine Szinyeiane Clara Kezer sunt occupatae.)
Konfiskált Serédi-portiók Szabolcs megyében, amelyek egyrésze „Dominae Szinyeiane Clarae Keczer sunt assignatae”
A Serédy-féle, a fiscusra szállt birtokrészek Szabolcs megyében
Possessio Dombrad – Possessio Pap – possessio Kék – possessio Szamosszeg

Tartalomgazda