HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 055. - No. 006.

Dátum 1673
Jelleg

22 old., latin és magyar nyelvű dátum és hitelesítés néküli kamarai másolat

Szöveg

(Conscriptio a lakosokról név szerint, családi és vagyoni helyzet, továbbá földesúri kuriák és azok tartozékai) – Azonos az UC 55:5 első részével, így a hiányzó dátumot arról vettük át. – Címe: Connumeratio adnexa (nyilván az UC 55:5-höz) „Bonorum fiscalium in Com. Szatthmár existentium diversos Rebelles tangentium”.
Sárköz Uylak:
Telepesek név szerint; számuk 18. – Telek, Fiúk, Lovak, Ökrök, Tehenek, Tinók, Juhok, Disznók, Méhek. rubrikák szerinti összeírás
Remethe:
Telepesek név szerint; számuk 9. Puszta szám szerint 10.
Kányaháza:
2 telepes név szerint. Egy kenyéren élnek.
Turvékonya:
1 telepes név szerint.
Uj Város:
Telepesek név szerint 6. Kettő közülük zsellér. Puszta 3.
Berend:
Telepesek név szerint 4. Puszta 1 1/2.
Apa:
1 puszta-telek; ehhez 1 kaszáló rét, 60 tallérért elzálogosítva.
Korogy:
2 telepes név szerint
Lázár:
1 telepes név szerint. Puszta 7.
Császló:
2 telepes név szerint. Puszta 2.
Homok:
2 telepes név szerint.
Udvary:
1 telepes név szerint.
Wasváry:
Majorház hely. Ehhez majorsági szántók 3 fordulóban: mindegyik fordulóban 20-20 szántóföld. Kaszáló rét 4. 1 jobbágy-házhely, melynek lakója eltávozott. Rozsvetés 9 holdon, 7 köbölre.
Sárköz Uylakon: Nemesi curia – Hozzátartozó szántók 4 fordulóban; összesen 240 föld. – 1-1 járásban 60 hold föld 1-1 fordulóban 140 köbölre való vetés. – Kaszáló rét 30 kaszásra. 1 malom; rossz állapotban. Szőlő 3 helyen, összesen 140 kapásra. Az uylak-i határban abaidocz-búzával bevetve 58 föld, kb. 110 kassai köböl. Zab-vetés 12 holdon, 15 kassai köböllel. Lencse-vetés 2 holdon, fél kassai köböl. Borsó 1/4 kassai köböl. Majorsági mag-méh 12. Borjas tehén 2; kecske 60. Öreg tyúk 17, tyúkfi 30. Öreg lúd 10; lúdfi 16. Rucza 14.
Darah:
Telepesek név szerint; számuk 45. Puszta szám szerint 12.
Vethes:
Telepesek név szerint; számuk 2. Puszta szám szerint 4.
Gyülvész:
Két puszta háztelek.
Baghos:
Egy puszta háztelek.
Domahida:
Telepesek név szerint; számuk 9. Puszta szám szerint 26. Majorsági szántók két fordulóban: 80 db. – Rét 100 kaszára való. A Kraszna folyóban elég halászó és csikázó hely. Magh méh15. Ez ideig való raj 17.
Vada:
Két puszta háztelek. A kettőhöz szántóföld 25. A szatmári szőlőhegyen 1 szőlő. Az erdődi szőlőhegyen 1 szőlő. Szatmár városában a templom mellett 1 hitvány ház.
Sadány:
Puszta falu-hely; most kezdik telepíteni. – Vannak hozzá szántók, rétek és erdők. Vámja is van.
Rosálly:
1 telepes név szerint. Majorház. Hozzávaló szántók három fordulóban 75 db. Őszi búzavetés 30 kassai köböl. Rozs vetés 15 kassai köböl. Zálogos szántóföld 7. Kaszáló rét 7, hozadék 35 boglya. Zálogos kaszáló rét; 3.
Zayta:
1 telepes név szerint. Puszta 1/2.
Méhtelek:
1 telepes név szerint.
Gacsály:
1 telepes név szerint. Puszta telek 1.
Csahócz:
Telepesek név szerint 4. Puszta 1/4.
Kis Szekeres:
1 telepes név szerint. Puszta 1.
Gyarmath:
2 telepes név szerint. Puszta 3 és 1 pázsithely.
Vámos Oroszi:
Telepesek név szerint 2.
Kis Gécz:
1 telepes név szerint. Puszta 1/2.
Tsza Becs:
Telepesek név szerint 1.
Farkasfalva:
Telepesek név szerint; számuk 10. Makkos erdeje 10 disznóra elegendő. Karácsonyi ajándék: fejenként 1-1 tyúk. Szolgálattyuk naponkénti.
Darnócz:
1 telepes név szerint.
Atthia:
Telepesek név szerint; számuk 6.
Both Palád:
Telepesek név szerint; számuk 4.
Nagy Palád:
1 telepes név szerint.
Udvary:
1 telepes név szerint.
Uj Varos:
Telepesek név szerint; számuk 2.
Raxa:
1 telepes név szerint. Atthiában nemrég épült nemesi curia. Ugyanitt 1 puszta hely. – Censust nem fizetnek. Szolgálattyuk naponkénti. Uj Városban szőlő, hozadéka kb. 27 köböl.
Nagy Hodos:
1 puszta telek.
Uj Varos:
1 puszta telek.
Magas Liget:
Fél puszta telek.
Batiz:
Fél puszta telek.
Szinérvárallya:
Telepesek név szerint: számuk 3. – Puszta név szerint 2.
Szamos Telek:
1 telepes név szerint.
Uj Varos:
2 telepes név szerint.
Wámffalu:
Telepesek név szerint; számuk 6.
Felső Falu:
Telepesek név szerint, számuk 2.
Turvékonya:
Telepesek név szerint 3.
Tereph:
Telepesek név szerint 2.
Tartócz:
2 telepes név szerint. 1 puszta név szerint.
Komorzán:
Telepesek név szerint 4.
Lekencze:
1 puszta név szerint.
Raksa:
1 telepes név szerint.
Tereph:
1 telepes név szerint.
Udvary:
1 telepes név szerint. 1 pusztahely név szerint.
Batiz:
1 telepes név szerint.
Császló:
2 telepes név szerint. 1 puszta név szerint.
Rakos:
Nemesi curia tartozékaival. Szőlő Szinérvárallyán. Malom a Szamoson. A Tarna folyó partján malom.
Szatmár megyei konfiskált portiók A helynevek és a tulajdonosok nevei a folytatólagosan.
A rebellisektől elvett fiscus-i javak.
Sárköz Uylak Serédy Benedekné, Sárköz Uylak-i Borbála asszony jószága – Remethe portio Sárköz Uylakhoz tartozik – Kányaháza Portio Sárköz Uylakhoz tartozik – Turvékonya Portio Sárköz Uylakhoz tartozik – Uj Város Portio Sárköz Uylakhoz tartozik – Berend Portio Sárköz Uylakhoz tartozik. – Apa – Korogy Portio Sárköz Uylakhoz tartozik – Császló Portio Seredyné asszony jószága – Homok Portio Sárköz Uylakhoz tartozik – Udvary Portio, Sárköz Uylakhoz tartozik – Wasváry Portio – Darah – Vethes portio – Gyülvész portio – Baghos – Domahida portio – Vada – Szatmár városban szőlő és ház – Erdőd, szőlőhegy – Rosálly Farkas László rész-jószága – Zayta portio – Attya portio – Méhtelek – Gacsály portio – Csahócz portio – Kis Szekeres portio – Gyarmath portio – Vámos Oroszi – Kis Gécz – Tisza Becs – Farkasfalva Farkas Fábiántól elkobozva. – Darnócz Gálffy Ferenctől elkobozva – Atthia – Both Palád – Nagy Palád – Udvary – Uj Város – Raxa [=Raksa] – Nagy Hodos – Uj Város – Magas Liget – Batiz
Way Mihálytól elkobzott birtokrészek.
Szinérvárallya – Szamos-Telek – Uj Város – Wámffalu – Felső Falu – Turvékonya – Tereph – Tartócz. – Komorzán – Lekencze – Raksa – Tereph – Udvary – Batiz – Császló Fazekas Mihályé – Rakos

Tartalomgazda