HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 055. - No. 005.

Dátum 1673. június 20.
Jelleg

27 old. latin és magyar nyelvű, rubrikás összeírás, pecsétekkel és aláírásokkal ellátott eredeti.

Szöveg

(Conscriptio a lakosok név, családi állapot, vagyoni helyzet szreinti összeírása, további a földesúri kuriák és tartozékaik) – Kamarai kiküldöttek egy vármegyei bizottság jelenlétében a helyszínen végezték az összeírást és a fenti dátummal Szatmár városában foglalták írásba. – Készítője: nincs feltüntetve.
Szatmár megyei jószágok összeírása: Tekintetes Seredy Benedek és ő nagysága hitves társa: tekintetes Sárközujlaki Borbála asszony jószága stb.
Sárköz Ujlak:
Telepesek név szerint: számuk 18. – Telek, Fiúk, Lovak, Ökrök, Tehenek, Tinók, Juhok, Disznók, Méhek. – latin nyelvű rubrikák szerinti összeírás.
Remethe:
Telepesek név szerint: számuk 9. Puszta szám szerint 10.
Kányaháza:
Két telepes név szerint; egy kenyéren élnek.
Turvékonya:
1 telepes név szerint.
Uj Varos:
Telepesek név szerint 6. Puszta szám szerint 3.
Berend:
Telepesek név szerint; számuk 4. – Puszta szám szerint 1 és fél.
Apa:
1 puszta háztelek, melyhez egy kaszáló rét tartozik, 60 tallérért van elzálogosítva.
Korogy:
2 telepes név szerint.
Lázár:
1 telepes név szerint Puszta szám szerint 7.
Császló:
2 telepes név szerint. Puszta szám szerint 2.
Homok:
2 telepes név szerint
Udvari:
1 telepes név szerint – Puszta szám szerint 3. Van itt 1 puszta majorház telek. Majorsági szántók 3 járásban: 60 hold. Rét 4 darab. Őszi rozs vetés 9 holdon; capacitása 7 kassai köböl.
Itt hozza Sárköz Ujlak tartozékait.
1 nemesi curia. – A curiához tartozó majorsági szántók – 4 járásban 240 hold. – 60 holdban kb. 140 köböl búza. Kaszáló rétje 30 kaszára elegendő. Malma rossz. Szőleje van három hegyen is. Búza-vetése az Ujlaki határon 58 holdon capacitása kb. 110 köböl. Zab vetése 12 hold; capacitása kb. 15 köböl. Lencse vetés 2 hold. Borsó vetés 1 és 1/4 köböl. – Állatállomány: Fejős tehén 2. – Magh méh 12. – Kecske 60. – Öreg tyúk 17. – Tyúkfi 30. – Öreg lúd 18. – Lúdfi 16. – Kacsa 14.
Darah:
Seredy Benedek házas társának: Ujlak-i Borbálának a jószága. Vagyon itt egy udvarház. – Telepesek név szerint; számuk 45. – Telek, Fiúk, Lovak, Ökrök, Tehenek, Tinók, Juhok, Disznók, Méhek – rubrikák szerinti összeírás – Puszta szám szerint 2. – A curiához majorsági szántóföldek két fordulóban 116. Őszi búza-vetés 56 földeken, melyekbe vetettek 50 köblöt. – Zab vetés vagyon 11 holddal; azokban vagyon 22 kassai köböl. Tavasz-árpa 2 holddal; azokban vagyon 3 kassai köböl. Borsó 2 holddal – 1 kassai köböllel. Lencse 2 holddal – 1 kassai köböllel. Kender megh. 1 köbölről való vetés. 1 kassai köböl. – Lennek másfél hold, 1 1/4 kassai köböl. Tavaszi búza vetés 4 holdak, 1 1/4 kassai köböl. Az udvarház mellett veteményes kert; ebben: Veres hagyma; fokhagyma; mogyoró hagyma; petrezselyem, káposzta stb. Van ugyanott egy öreg szőlős kert. – A majorsághoz tartoznak: Béres ökör 6; Borjas tehén 2; Meddő tehén 1; Öreg lúd 20; Lúdfy 25; Tyúk 30; Tyúkfy 40; Öreg pulyka 3; Pulykafy 5; – A Szamoson 2 bokor kőre forgó malom; rossz állapotban. – Egy új malomallya hajó, melyet csak nem régen eresztettek vízre. – Majorsági rét 2.
Domahida:
Telepesek név szerint; számuk 9. Puszta szám szerint 26.
Wethes:
2 telepes név szerint. – Puszta szám szerint 3.
A Vethes-i határban zálogos földek, No. 17. – A Domahidi határban majorsági szántóföldek az ottani puszta majorház után két járásban No. 80. – Kaszáló rétje 100 kaszára elegendő. Magh méh a réten No 15. – Raj méh ez évben No. 12. – A Szatmári hegyen a Darah-i curiához tartozó szőlő. Az Erdődy hegyen egy parlagh szőlő. Szatmár városában a templom mellett 1 hitvány ház. Gyülvészen van 2 puszta ház-telek. Baghoson 1 puszta ház-telek. Vada nevű faluban két puszta ház-telek. Az ehhez tartozó szántók kb. 25.
Nagy Sadány:
Puszta falu hely: valami jövevény oroszok most kezdték megülni. Földje és erdeje jó.
Rosally:
1 telepes név szerint. – Van itt 1 majorház; mely után majorsági szántóföldek három járásban No. 75. Őszi tiszta búza vetés 30 kassai köböl. Zálogos szántó földek száma 7. Majorsági kaszáló rét 7; kb 35 boglyára elegendő. Zálogos kaszáló rét 3 van.
Portio Zayta:
1 telepes név szerint. – Puszta 1/2
Portio Méh-telek:
1 telepes név szerint.
Gaczálly:
1 telepes név szerint.
Attya:
1 puszta telek.
Czahocz:
Telepesek név szerint; számuk 4. Puszta 1/4
Kys Szekeres:
1 telepes név szerint. – Puszta szám szerint 1.
Gyarmath:
1 telepes név szerint. Puszta szám szerint 3.
Vámos Oroszy:
Két telepes név szerint.
Kys Gécz:
1 telepes név szerint. Puszta 1/2
Portio Darno
Portio Tisza Becz:
Telepesek név szerint; számuk 6.
Portio Nagy Palad:
1 telepes név szerint.
Portio Nagy Hodos:
Telepesek név szerint 2. Puszta szám szerint 1.
Kys Arr:
1 telepes név szerint
Nagy Komjáth:
2 telepes név szerint
Kis Nameny:
Milotha:
Puszta-telek 1.
Both Palád:
Puszta-telek 1.
Mánd:
Puszta-telek 1.
Puszta Darocz:
Puszta-telek 1.
Száraz Berek:
Puszta-telek 1.
Garbocz:
Puszta-telek 1.
Gaczaly:
Puszta-telek 1.
Csahocz:
A Tur vizén a Czahoczi határon malom, mely után kilenczed jár Farkas Lászlónak.
Fülpös:
Telepesek név szerint; számuk 7. Egy udvarház. A hozzátartozó szántók száma 66. Őszi búzavetés 27 földön.
Ökörirto:
Telepesek név szerint 2.
Tunyogh:
Telepesek név szerint; számuk 7.
Czecze:
Telepesek név szerint; számuk 8.
Nagy Arr:
Telepesek név szerint; számuk 4.
Gyarmath:
Telepesek név szerint; számuk 4. Van egy szalmával fedett ház.
Portio Kys Arr:
Telepesek név szerint; számuk 2.
Portio Uszka:
1 telepes név szerint.
Portio Jako:
2 telepes név szerint.
Portio Fülpös:
3 telepes név szerint
Portio Milotha:
1 telepes név szerint – A Gyarmath-i földön őszi búzavetés 14 holdon.
A Fülpös-i földön őszi búzavetés 6 holdon. A kettőben együtt kb. 24 köböl.
Portio Kakk:
Telepesek név szerint; számuk 3. Puszta szám szerint 2. 1 fából való sindelyes udvarház.
Portio Szent Marthon:
Telepesek név szerint; számuk 8. Puszta szám szerint 7.
Portio Udvary:
Telepesek név szerint; számuk 3.
Portio Oroszffalva:
Telepesek név szerint; számuk 5.
Veresmarth:
Telepesek név szerint; számuk 4.
Ghéres:
Telepesek név szerint; számuk 11. – Két telepesnél odaírva: 12 napos jövevény – Fugitivus név szerint 2.
Portio Remethe:
Telepesek név szerint; számuk 18. – Fugitivus név szerint 1. Egy jövevény „12 napos”
Portio Lekencze:
Két telepes név szerint.
Portio Komorzan:
2 telepes név szerint.
Portio Tartocz:
1 telepes név szerint.
Portio Bujaháza:
Két puszta telek.
Portio Uj Varos:
Két puszta telek.
Portio Kányaháza:
1 puszta telek; elzálogosítva.
Portio Piskarkos:
"... három ház, melyeknek kettejében 12 napos [évi 12 nap robottal] oláh lakik".
A szatmári szőlőhegyen a Kak-i curiához 1 öreg szőlő. Szatmár városában egy puszta házhely. – A Kakk-i majorságban 14 hold búzavetés. Félhold bab. Magh méh 2, raj 7. – Kaszáló rétje tilalmas. A remetei hegyen 3 drb. szőlő. A Sárközi hegyen is 1 öreg szőlő.
Portio Vasváry:
Telepesek név szerint; számuk 3.
Portio Uj Varos:
2 telepes név szerint.
Portio Borhida:
2 telepes név szerint. Vasvári-ban van 1 puszta udvarházhely; ehhez 3 járásban szántóföld 12 köböl búza alá.
Portio Danyad:
2 telepes név szerint.
Portio Ökörirtó:
2 telepes név szerint.
Portio Kis-Namény:
2 telepes név szerint.
Danyadon 1 szalmával fedett ház, ugyanott 1 puszta-telek. Búzavetés 5 köbölre. 3 telepes név szerint.
Portio Rapolth:
1 telepes név szerint.
Portio Ökörirtó:
2 telepes név szerint.
Danyadon 1 udvarház és 1 puszta-telek. Hozzá 12 1/2 hold búzavetés; belemegy 12 és fél köböl. Béres ökör 4. Fejős tehén 2. Juh 13. Disznó 10.
Szatmár megyei konfiskált portiók a helynevek és a birtokosok neveinek felsorolása folyamatosan.
Sárköz Ujlak – Remethe portio Sárköz-Ujlakhoz való – Kányaháza Sárköz-Ujlakhoz tartozó portio – Turvékonya Sárköz-Ujlakhoz tartozó portio – Uj Város Sárköz-Ujlakhoz tartozó portio – Sárköz-Ujlakhoz tartozó portio – Berend portio – Apa portio – Portio Korogy Ujlakhoz tartozik. – Lázár portio Ujlakhoz tartozik. – Császló portio Seredy jószág – Homok Portio Ujlakhoz tartozik. – Udvard Portio Ujlakhoz tartozik. – Wasváry – Darah – Domahida Darah-hoz tartozik – Wethés portio Darah-hoz tartozik – Szatmár város Gyülvész [Szatmár megye] – Baghos [Szatmár megye] – Vada [Szatmár megye] – Nagy Sadány – Rosally Farkas László jószága.
„Feleséghéről Segney Sophia Aszszonyról álló rétek jószága, de Farkas László úr pénzen váltotta idegen kézbül magához”)
Portio Zayta – (Zayta) Rosályhoz tartozik – Portio Méh-telek Rosályhoz tartozik – Gaczálly Portio Rosállyhoz tartozik – Attya – Czahocz Portio Farkas László jószága – Kys Szekeres Farkas László jószága – Gyarmath Farkas László jószága – Portio Vámos Groszy Farkas László jószága – Kys Gécz Farkas László jószága – Portio Darno Farkas László jószága – Portio Tisza Becz. Farkas László jószága – Portio Nagy Palad Farkas László jószága – Portio Nagy Hodos Farkas László jószága – Portio Kys Arr Farkas László jószága – Portio Nagy Komjáth. Farkas László jószága.
Csenger Jánosné Farkas László pörtársa.
Kis Nameny – Milotha – Both Palád – Mánd – Puszta Darocz – Száraz Berek – Garbocz – Caczaly – Csahocz – Fülpös Kende Márton jószága – Ököritó portio Kende Márton jószága – Tunyogh portio Kende Márton jószága – Czecze portio – Nagy Arr Kende Márton jószága – Gyarmath portio Kőrösy György jószága – Portio Kys Arr Kőrösi György jószága – Portio Uszka Kőrösy György jószága – Portio Jako Kőrösy György jószága – Portio Fülpös Kőrösy György jószága – Portio Milotha Kőrösy György jószága – Portio Kakk Kende Ferencné jószága – Portio Szent Marthon – Portio Udvary Kende Ferencné jószága – Portio Oroszffalva Kende Ferencné jószága – Portio Veresmarth Kende Ferencné jószága – Portio Ghéres Portio Remethe Kende Ferencné jószága – Portio Lekencze Kende Ferencné jószága – Portio Komorzan Kende Ferencné jószága – Portio Tartocz – Portio Buyaháza Kende Ferencné jószága – Portio Uj Város – Portio Kányaháza – Portio Pisbarkos – Portio Wasváry Jenei Sámuel jószága – Portio Uj Város Jenei Sámuel jószága – Portio Borhid Jenei Sámuel jószága – Portio Danyad Sándorházy Földesúr özvegyének a jószága – Portio Ököritó Ugyanazé – Portio Kis-Namény Ugyanazé – Portio Danyad Kende Jánosné jószága – Portio Rapolth Kende Jánosné jószága – Portio Ököritó Kende Jánosné jószága.

Tartalomgazda