HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 055. - No. 007.

Dátum 1689. április 7.
Jelleg

3 old., latin nyelvű, aláírás nélküli, de az irat végén kamarai datálással ellátott (hitelesített) extractus

Szöveg

„Aestimatio” Serédi Benedek azon konfiskált birtokainak becslése, amelyek felerészben fiskusi tulajdonba kerültek, felerészben pedig fiának, Serédi Gáspárnak tulajdonában maradtak. – Későbbi kézírásásal ráírt megjegyzés az irat dorsumán, hogy ezekről a birtokokról egy újabb Aestimatio is készült 1692. december 22-én kelt Conscriptio alapján. (lásd az UC 55: 9-10-11 jelz. numerusokat!) – Készítője: ismeretlen. – Aestimatio.
Demecser:
3 egész telkes jobbágy, á 200 frt 600 frt, – 1 egész telkes zsellér 100 frt. – 8 puszta telek á 75 frt 600 frt.
Thass:
3 egész telkes jobbágy á 200 fr.t 600 frt – 9 zsellér telek á 100 frt. 900 frt. – 3 puszta telek á 75 frt. 225 frt. – Elhagyott nemesi curia teleknek a fele 50 frt. – A curiához tartozó szántók fele 36 kassai köbölre 292 frt.
Thusér:
3 egész telkes jobbágy á 200 frt. 600 frt. – 1 puszta telek 75 frt.
Dombrád:
3 egész telkes jobbágy á 200 frt. 600 frt. – 4 puszta telek á 75 frt. 300 frt.
Serédi Benedek konfiskált birtokai Szatmár megyében
Serédy Benedek javai Szabolcs megyében részben a fiscus, részben Benedek fia: Gáspár közt felosztva.
Szabolcs megye: Possessio Demecser – Possessio Thass – Possessio Thusér – in possessione Dombrád

Tartalomgazda