HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 055. - No. 004.

Dátum 1671. május 25.
Jelleg

32 old. rubrikás latin nyelvű kimutatás, hitelesítés néküli kamarai fogalmazvány vagy másolat.

Szöveg

(Conscriptio a lakosok számáról családi és vagyoni helyzetéről név szerint, továbbá a földesúri szántók, rétek, szőlők és malmok összeírása.) – „Extractus seu series portionum in Comitatu Szattmariensi existentium pro parte Fisci Regii quorundam Notoriorum occupatorum…” – Készítője: ismeretlen.
Portio Sárközujlak:
Telepesek név szerint számuk 17. – Fiuk, Ökrök, Tehenek, Disznók, Lovak, Méhek, Juhok. – rubrikák szerinti összeírás – Ugyanott 1 praedium összes tartozékaival.
Portio Adorján:
Két telepes név szerint állatok nélkül. Malom 1 kerékkel.
Possessio Darah:
Telepesek név szerint; számuk 42. – Nemesi curia kertekkel és más tartozékokkal. Malom a Szamos folyón két kerékkel. Az Erdődi szőlőhegyen egy elhagyatott szőlő. Ugyanígy a Szatmári szőlőhegyen is.
Portio in Vetéss:
2 telepes név szerint.
Portio Lazary:
1 telepes név szerint.
Portio Udvary:
1 telepes név szerint. – Puszta 2, név szerint.
Portio Szamosszögh:
Telepesek név szerint; számuk 14. – Puszta név szerint 5. – A malmok után bizonyos részesedés.
Portio Berend:
Telepesek név szerint; számuk 5.
Portio Domahida:
Telepesek név szerint számuk 5.
Portio Vasváry:
2 telepes név szerint.
Portio Homok:
2 telepes név szerint.
Portio Korod:
2 telepes név szerint.
Possessio Tatárfalva:
Telepesek név szerint; számuk 3. – Puszta név szerint 5. – Nemesi curia kerttel és egyéb tarotzékokkal. – A Szamos folyón 1 egykerekű malom.
Portio Lazary:
Telepesek név szerint; számuk 5.
Portio Darocz:
2 telepes név szerint.
Portio Homok:
1 telepes név szerint.
Portio Kökénesd:
Telepesek név szerint; Számuk 5. – Puszta név szerint 3.
Portio Halmy:
Két telepes név szerint.
Portio Turczon:
1 telepes név szerint.
Portio Lipo:
Telepesek név szerint; számuk 27. – Puszta név szerint 9.
Portio Borhida:
Telepesek név szerint; számuk11. – Puszta név szerint 6.
Portio Köcs:
Telepesek név szerint; számuk 3.
Portio Illoba:
Telepesek név szerint; számuk 7. – Puszta név szerint 4.
Portio Sebespatak:
Telepesek név szerint; számuk 5. – Puszta név szerint 3. – A Sebespataki szőlőhegyen 2 szőlő.
Possessio Mikola:
Telepesek név szerint; számuk 54. – Puszta név szerint 10. – Nemesi curia a tartozékaival. – A Thur folyón 3 kerekű malom. – A Terebes nevű szőlőhegyen 1 szőlő.
Portio Sima:
Telepesek név szerint; számuk 23. Puszta név szerint 5.
Portio in Szarazbereg:
Telepesek név szerint; számuk 10. Puszta név szerint 2.
Portio Várallya:
Telepesek név szerint 5. – Puszta is név szerint 5. – 1 pusztát Kemény János özvegye bérel, 3 szőlő.
Portio Josépháza:
1 telepes név szerint.
Portio Rosoly:
Telepesek név szerint; számuk 4. – Rosal városában 2 ház és a város körül 1 kert.
Portio Tiszta Beregh:
Telepesek név szerint; számuk 14. – Puszta név szerint 2.
Portio Csahocz:
1 telepes név szerint. – Ugyanott 1 malomrész.
Portio Kis Namén:
1 telepes név szerint.
Portio Nagy Palad:
1 telepes név szerint.
Portio Garbocz:
1 telepes név szerint.
Portio Nagy Hodos:
Két telepes név szerint.
Portio Tisza Böcs:
Két telepes név szerint.
Portio Fekete Patak:
1 telepes név szerint.
Portio Komjath:
Két telepes név szerint.
Portio Felső Karáczon:
1 telepes név szerint.
Portio Gyarmath:
3 telepes név szerint.
Portio Kissár:
1 telepes név szerint.
Portio Berend:
1 telepes név szerint.
Portio Adorján:
4 telepes név szerint. – A várallyai szőlőhegyen lévő szőlőt ők munkálják.
Portio Nabrad:
Telepesek név szerint; számuk 16. Puszta név szerint 13. – Ugyanott Gyulaffy Miklós nemesi curiája kertekkel és más tartozékokkal.
Portio Magyar:
Telepesek név szerint; számuk 35. – Puszta név szerint 10. – A Thur folyón kétkerekű malom. A Csere folyón egykerekű malom.
Portio Tunogh:
1 telepes név szerint.
Portio Matocs:
3 telepes név szerint.
Portio Cseke:
Telepesek név szerint; számuk 36. Puszta név szerint 4. – Nemesi curia a tartozékokkal.
Portio Filesd:
Telepesek név szerint: számuk 5. Puszta név szerint 1.
Portio in Kocz:
1 telepes név szerint.
Portio in Mussay:
1 telepes név szerint. Szőlő négy hegyen: nagy Musay, Kis Musay, Beregszin és Bene szőlőhegyekben
Portio Korod:
Telepesek név szerint; számuk 32 Puszta név szerint 2.
Portio in Csicse:
Két telepes név szerint.
Portio Milota:
Két telepes név szerint. Puszta név szerint 1.
Portio Nagyszekeres:
Telepesek név szerint; számuk 17. Puszta név szerint szintén 17. Nemesi curia.
Portio Résztelek:
Telepesek név szerint; számuk 17.
Portio Hodász:
1 telepes név szerint. Nemesi curia.
Portio Encsencs:
Telepesek név szerint; számuk 13. Puszta név szerint 8.
Possessio Amacz:
Telepesek név szerint; számuk 20. Puszta név szerint 6.
Portio Omboth:
Telepesek név szerint; számuk 27. Puszta név szerint 5.
Pálfalva:
Nemesi curia. Malom 1 kerékkel. Szőlő a Szatmári szőlőhegyen, de elhagyatva.
Portio Lazari
Telepesek név szerint; számuk 7. Puszta név szerint 10.
Portio Puszta-Darócz:
3 telepes név szerint. Puszta név szerint szintén 3.
Portio Homok:
3 telepes név szerint. Puszta név szerint 4.
Portio Gyügye:
Telepesek név szerint; számuk 5. Puszta név szerint 3.
Portio Porchalma
Telepesek név szerint. Számuk 6.
Portio Ökörirto:
Telepesek név szerint; számuk 11.
Portio Csaszlo:
Telepesek név szerint; számuk 9. Puszták név szerint 3.
Portio Szinirvárallya
Telepesek név szerint, számuk 10. Puszta név szerint 7. Nemesi curia. A különböző szőlőhegyeken 5 szőlő. A Szamos vizén 1 kétkerekű malom.
Portio Szamostelek:
1 telepes név szerint. – Puszta név szerint 1.
Portio Uj-Varos:
Telepesek név szerint; számuk 14. A szőlők után tizedet fizetnek. 1 telepen név szerint.
Portio Rákos:
1 telepes név szerint.
Portio Felső Falu:
Telepesek név szerint; számuk 7. Puszta 2, az egyik névtelen.
Portio Turnyikova:
Telepesek név szerint; számuk 8.
Portio Terép:
Telepesek név szerint; számuk 8.
Portio Tartocz:
Telepesek név szerint; számuk 4.
Portio Kányaháza:
2 telepes név szerint.
Portio Vámfalu:
Telepesek név szerint; számuk 21. A malom negyedrésze.
Portio Komorzán:
Telepesek név szerint; számuk 13.
Portio Lekencze:
Három puszta név nélkül.
Portio Attya:
Telepesek név szerint; számuk 7.
Portio Bottpalad:
3 telepes név szerint.
Portio Nagy Palad:
1 telepes név szerint.
Portio Puszta Darocz:
1 telepes név szerint.
Portio Uj-Varos:
2 telepes név szerint.
Portio Krassó:
Telepesek név szerint; számuk 12. – Puszta név szerint 8.
Portio in Nagy Kócz:
3 telepes név szerint.
Portio in Kis Kócz:
1 telepes név szerint.
Portio Berencze:
3 telepes név szerint. Ezek évenként 12 napon át kötelesek szolgálni. Az Appa Szőlőhegyen 2 szőlő.
Portio Hirép:
Telepesek név szerint; számuk 12. Puszta név szerint 3. Szatmári ház. Szőlő a Szatmári és Erdődi szőlőhegyen.
Portio Köcse:
2 telepes név szerint.
Portio Cseke:
Két telepes név szerint.
Szatmár megyei konfiskált portiók a helynevek és a tulajdonosok neveinek felsorolása a folytatólagosan. A Szatmár megyében a fiscus részére lefoglalt portiok. Szatmár megyében, Serédy Benedektől 1 Portio Sárközujlak lefoglalva: a Benedicto Seredy occupata. – Portio Adorján – Possessio Darah a Benedicto Seredy occupata.
Portio in Vetéss – Portio Lazary – Portio Udvary – Portio Szamosszögh – Portio Berend – Portio Domahida – Portio Vasváry – Portio Homok – Portio Korod
A Szatmár megyében Csomaközy Zsigmondtól és Gábortól lefoglalva
Possessio Tatárfalva a Sigismundo et Gabriele Csomaközy occupata – Portio Lazary – Portio Darocz – Portio Homok – Portio Kökénesd – Portio Halmy – Portio Turczon – Portio Lipo – Portio Borhida – Portio Köcs – Portio Illoba – Portio Sebespatak – Possessio Mikola a Balthasare Mikolay occupata – Portio Sima – Portio in Szarazberegh – Portio Várallya – Portio Joséphaza
Szatmár megyében Gyulaffy Lászlótól lefoglalva:
Portio Rosoly a Ladislao Gyulaffy occupata – Portio Tiszta Beregh – Portio Csahocz – Portio Kis Namém – Portio Nagy Palad – Portio Garbocz – Portio Nagy Hodos – Portio Tisza Böcs – Portio Fekete Patak – Portio Komjath – Portio Felső Karáczony – Portio Gyarmath – Portio Kissár – Portio Berend – Portio Adorján – Portio Nabrad – Poprtio Magyar – Portio Tunogh – Portio Matocs
Szatmár megyében Kende Gábortól lefoglalva:
Portio Cseke
A Gabriele Kende occupata.
Portio Filesd – Portio in Kocz – Portio in Musay – Portio Korod – Portio in Csicse – Portio Milota – Portio Nagyszekeres – Portio Résztelek – Portio Hodász – Portio Encsencs
Szatmár megyében Debreczenyi Ferenctől lefoglalva:
Possessio Amacz
A Francisco Debreczenyi occupata. – Portio Omboth – Pálfalva – Portio Lazari – Portio Puszta-Darócz – Portio Homok
Szatmár megyében Hidi Györgytől lefoglalva:
Portio Gyügye
A Georgio Hidi occupata.
Portio Porchalma – Portio Ököritó – Portio Csaszló
A Michaele Uray occupata.
Portio Szinérvárallya – Portio Szamostelek – Portio Uj-Város – Portio Rákos – Portio Felső Falu – Portio Turvékonya – Portio Terép – Portio Tartocz – Portio Kányaháza – Portio Vámfalu – Portio Komorán – Portio Lekencze
Szatmár megyében Gálffi Ferenctől lefoglalva:
Portio Attya
a Francisco Gálffy occupata
Portio Bottpalad – Portio Nagy Palad – Portio Puszta Darócz – Portio Uj-Város.
Szatmár megyében Domány Ferenctől:
Portio Krassó
A Francisco Domány occupata. – Portio in Nagy Kócz – Portio in Kis Kócz – Portio Berencze
Szatmár megyében Papp Dánieltől:
Portio Hirép
a Daniele Papp occupata és Bige Gábortól lefoglalva
Portio Köcse
A Georgio Bige occupata: Portio Cseke

Tartalomgazda