HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 055. - No. 003.

Dátum 1670. szeptember 22.
Jelleg

Két példányban, mindkettő hitelesítés néküli, de az egyik a helyszínen készült eredeti fogalmazvány, ez 46 old., latin a másik ennek egykorú kamarai tisztázata, 54 old., ennek kezdetén olvasható az összeíró neve.

Szöveg

(Conscriptio incolarum, a lakosok száma, vagyoni helyzete családi állapota) – „Extractus seu series Bonorum in Comitatu Szathmariensi existehtium nunc nomine Fisci Regii quorundam notoriorum occupatorum…” – (a dorsumon „Inventarium Bonorum” címmel és utána a konfiskáltak neveinek felsorolása) – Michael Streczeni (kamarai kiküldött készítette)
1670. szeptember 22. sz irat presentálásának dátuma, az összeírás befejező napja 1670. augusztus 30. volt. – Series bonorum in comitatu Szathmariensi existentium pro fisco regi occupatorum.
Possessio Darah a Benedicto Seredy occupata.
Telepesek név szerint. Számuk 35. – Fiúk, Ökrök, Tehenek, Disznók, Lovak, Méhek, Juhok. – rubrikák szerinti összeírás – Puszták szintén név szerint; számuk 18. Nemesi curia a tartozékaival – új. – Két kerekű malom a Szamos folyón – új. – Van két szőlője: az Erdődy Szőlőhegyen és a Szatmáry szőlőhegyek; midnkettő elhagyatva.
Szamoszegh:
Telepesek név szerint; számuk 14. Puszta 5. A malomból, több tulajdonos lévén, csak egy rész.
Csaszlo:
Telepes 2, név szerint. Puszta 3.
Lazar:
1 telepes név szerint.
Portio Udvari:
1 telepes név szerint.
Portio Berend:
Telepesek név szerint; számuk 5.
Portio Vasvári:
2 telepes név szerint.
Portio Homok:
2 telepes név szerint.
Portio Korod:
2 telepes név szerint
Portio Adorján:
2 telepes név szerint. – Egykerekű malom a Thur folyón.
Portio Domahyda:
5 Telepes név szerint.
Portio Saarkeözujlak:
Telepesek név szerint; számuk 18.
Portio Remete:
Telepesek név szerint; számuk 9.
Portio Kányaháza:
1 telepes név szerint.
Portio Pallagh:
1 telepes név szerint.
Portio Ujvaros:
Két telepes név szerint.
Portio in Bott-Palad:
Telepesek név szerint; számuk 3.
Portio Attya:
Nemesi kuria, 7 alattvaló.
Portio Nagy Palad:
1 telepes név szerint.
Portio in Puszta-Darocz:
1 telepes név szerint; ennek sincs semmiféle állatja.
Portio in Ujvaros:
2 telepes név szerint.
Portio Krasso: a Francisco Drway occupata.
Telepesek név szerint; számuk 11. – 1 nemesi curia. – Puszta név szerint 8.
Portio in Nagy Kocz:
Telepesek név szerint; számuk 3.
Portio in Kis Kocz:
1 telepes név szerint.
Portio Berencze:
Telepesek név szerint számuk 3. – Ezek évenként 12 napon át kötelesek dolgozni. Az Appa nevű szőlőhegyen 2 szőlő.
Portio Hirip a Daniele Pap occupata.
Telepesek név szerint; számuk 13. Puszta név szerint 2. – Ún. szatmári ház összes tartozékaival. A Szatmári szőlőhegyen 1 szőlő. – Az Erdődi szőlőhegyen is 1 szőlő.
Portio in Keöcze a Georgio Bige occupata.
2 telepes név szerint.
Portio in Czeke:
2 telepes név szerint.
Portio Udvari:
Telepesek név szerint; számuk 4.
„Anno 1670 die 30 Augusti apud finitum [ez a jelzet mindkét példányban olvasható Udvari összeírása után, de az egyik, (valószínűleg a helyszínen készült) példányban folytatásban itt található:]
Portio Peringe
Portio Kőmőző
Portio Balbány összeírása.
Szatmár megyei konfiskált birtok helynév- és birtokosnév felsorolás folyamatosan.
Possessio Darah [Szatmár megye] a Benedicto Seredy occupata.
Portio Szamosszegh [Szatmár megye] – Portio Csaszlo [Szatmár megye] – Portio Lazar. [Szatmár megye] – Portio Udvari [Szatmár megye] – Portio Berend [Szatmár megye] – Portio Vasvári [Szatmár megye] – Portio Homok [Szatmár megye] – Portio Korod [Szatmár m.] – Portio Adorján [Szatmár megye] – Portio Domahyda [Szatmár megye] – Portio Sarkeözujlak [Szatmár megye] – Portio Remete [Szatmár megye] – Portio Kányaháza [Szatmár megye] – Portio Pallagh [Szatmár megye] – Portio Ujváros [Szatmár megye]
Csomaközy Zsigmondtól és Gábrieltől elvett javak.
Szatmár megyében:
Portio Lazari – Portio Barocz – Portio Homok – Portio Keőkenyesd – Portio Varallya (ez a helynév ebben a formában háromszor fordul elő a felsorolásban) – Portio Halmy – Portio Thurczon – Portio Lipo – Portio Borhida – Portio Kocz – Portio Illoba – Portio Sebespatak – Portio Mikola – Portio Sima – Portio Szarazberegh – Portio Josipháza – Portio Rosaly – Portio Tisztaberegh – Portio Garbocz – Portio Kis Nemény – Portio Nagy Hodos – Portio Nagy Palád – Portio Tiszabecs – Portio Fekethe Patak – Portio Komiath – Portio Felső Karaklo – Portio Gyarmath – Portio Kisar – Portio Berend – Portio Adorján – Portio Nabrad – Portio Magyar – Portio Matocz – Portio Thuniogh – Portio Czeke – Portio Filesd – Portio Keölcze – Portio Muzaj – Portio Korod – Portio Czicze (=Csécse) – Portio Milota (javított név) – Portio Hodak – Portio Nagy Szekeres – Portio Reztelek – Portio Enczencz – Portio Amancz – Portio Ombod – Portio Lazari – Portio Puszta Darocz – Portio Homok
(Következnek a Hidi Györgytől elvett birtokrészek:)
Portio Gyeőgye (=Gyügye) – Portio Porczalma – Portio Eőkeritó – Portio Csaszló – Portio Szinyérvarallya – Portio Szamostelek – Portio Ujvaross – Portio Rakos – Portio Felseo Falu – Portio Turvékonya – Portio Tereb – Portio Tartocz – Portio Kányaháza – Vamfalu portio – Komoczany portio – Udvari portio – Batiz portio
Következnek a Gálffy Ferenctől elvett birtokrészek:
Szatmár megyében:
Portio in Bott-Palad – Portio Attya – Portio Nagy Palad – Portio in Puszta-Darocz – Portio in Ujváros – Portio Krasso a Francisce Darway occupata. – Portio in Nagy Kocz. – Portio in Kis Kocz – Portio Berencze – Portio Hirip a Daniele Pap occupata – Portio in Keöcze a Georgio Bige occupata – Portio in Czeke – Portio Udvari
A domino Jona Varady occupata.

Tartalomgazda