HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 047. - No. 005.

Dátum 1630. február 7.
Jelleg

8 + 1 (pótoldal) latin és magyar nyelvű, hitelesítés nélküli eredeti fogalmazvány, a jelzett 1630-as Urbarium kivonata.

Szöveg

"Compendiosus Extractus Bonorum Zatthmariensium secundum continentiam Urbarii Anno 1630 die 7 Februarii conscriptus." Összeírás a felsorolt falvak és birtokok lakosainak és az ezek használatában lévő telkek számáról.
A felsorolt helyeken az egész- és féltelkes jobbágyok száma, szabadosok deserták.
Vidék – egységenként (Avasságh, Bányavidéke stb.) az adatok összegzése.
Végül "Universa Summa Possesionum et Portionum Possesionariarum", Nr 45, Colonorum 751.
Külön jegyzék a "mások kezenell" lévő, de korábban szatmári várbirtokokról.
Az összeírásban többször történik említés "az megh holtt Fejedelem"-ről, bizonyára az 1629-ben meghalt Bethlen Gáborra vonatkozik.
Zatthmár vár jelenlegi és korábbi tartozékai (Szatmár és Mármaros megyében, fejedelmi fiskusi birtok), vidék – egységek szerint:
Pertinentiae Avassagh: Tartocz – Kaniahaza – Komorzan – Bikzed – Terep – Baianhaza – Felsőfalu – Turvékonya – Raksa – Lekenche – Mogioros
Bányavidéke: Sándorfalua – Bayfalva – Georke falu – Puszta telek – Negre falua
Erdeozada vidéke: Aranioss – Barlafalua – Zakallos Biko – Olahtottfalu – Farkasasso – Walazutt – Papp Biko – Uyfalu
Erdődvidéke: Szénfalua – Magioross – Zoldobagy – Reztelek – Apaczafalua – Giürös – Médes – Also Zokond – Felső Lopagy – Felső Zokond – Felső Bodad – Alsó Bodád – Kis Nánd – Soos – Nagy Erdőd opp. – Kis Erdőd
Pertinentiae Darocz: Dobra – Nantw – Rakoss – Olah Terebess
Külön jegyzék az idegen kézre került szatmári várbirtokokról:
Szatmár megyében: Uyvaros, portio Priny Gábriel kezén – Terebesről, a bor és búza dézsma Priny Gáboré – Géres, portio Zoltán Józa kezén – Geőgh, Prépostváry Zsigmond kezén – Dobra, Bornemisza János kezén – Apaczafalva, Debreczeny Tamás kezén
Máramaros megyében: Restelek, portio, Némethy János kezén – Tribus portio, "az Drakfy Joszágnak mondatik Gubernator uram eő Nagysaga birja" – Herencze – Suvatak – Kőrtveles – Nagy Patak
Szatmár megyében: Szamostelket Kallos Istvan bírja.

Tartalomgazda