HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 047. - No. 006.

Dátum 1648. november 28.
Jelleg

26 old. magyar nyelvű, Kecezelly János provizor aláírásával hitelesített eredeti.

Szöveg

"Urbarium novum universorum Bonorum ad Arcem Zatthmar pertinentium ab Anno 1648 noviter conscriptum"… "…sub Provisoratu Egregii Joannis Keczelly…"
Nyomtatásban megjelent: Makkai László: I. Rákóczi György birtokainak gazdasági iratai (1631-1648) Bp. 1954., 404-409.
Az összeíró alapszövegként az UC 47: 3 és 4 szövegét használta, helyenként folyamatosan szóról szóra, más helyeken átalakítva és összevonva, természetesen a lakosság névsora és a szolgáltatások és jövedelmek mennyiségi adatai eltérőek az előzőktől, az új összeírás idejének megfelelőek.
Zatthmaar vár és tartozékai (Szatmár megye, fejedelmi fiskusi birtok).
Helynévfelsorolása más sorrendű mint az UC 47: 3 és 4, de azzal majdnem teljesen azonos, de hiányzanak a felsorolásból a következő helynevek: Nandtu, Terebes, Rakos, Gyeres, Gyeongy Valachorum.

Tartalomgazda