HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 047. - No. 004.

Dátum 1644
Jelleg

34 old. magyar nyelvű, dátummal utólag ellátott, hitelesítés nélküli (utolsó oldala leragasztva), írásmódja szerint és az UC 47: 3-mal való egyezése alapján XVII. század közepéről való fogalmazvány vagy másolat.

Szöveg

Urbarium, amely csak néhány helyen tér el az UC 47: 3-tól. 1644-es dátumát utólag, egy későbbi levéltári besoroláskor kaphatta, talán még akkor, amikor a dátumot feltüntető utolsó oldal még nem volt leragasztva. (Az UC 47: 3-tól való eltéréseket és a dátummal kapcsolatos észrevételeket lásd a következő regeszta lapokon.)
Szatmár vár tartozékai: Az UC: 3 helynév és személynév anyagától csak helyesírási eltérések vannak azoknál a birtokoknál, amelyek lakosságának névjegyzékét közli.
Elhagyja viszont Nandtü, Therebes, Rakos birtokok összeírását, csupán a birtokok nevét közli, azzal a megjegyzéssel, hogy ezeket "Tempore obsidionis Arcis Szathmar üdvözült (!) Fejedelem Urunk Rakoczy György conferalta és atta cum Consensu Regio az Tekintetes és Nagyságos Kemény János Uramnak, most Kövesdhez bírja eo Naghsága".
Ez a megjegyzés teszi kétségessé az utólag adott 1644-es levéltári dátumozást, mert I. Rákóczy György erdélyi fejedelmet 1644-ben nem említhették "üdvözült" jelzővel, hiszen csak 1648-ban halt meg, így az irat valószínűbb dátuma 1648 vagy 1649 lenne.
Oláh Kékes az utolsó helynév az összeírásban, ennél is hiányzik az UC 47: 3-ban még megtalálható lakosságjegyzék, itt is elajándékozás miatt a "Possidetur a familia Petri Kőkényesdiensis" megjegyzés szerint.
Ugyancsak egy későbbi 1648 utáni állapotra utal az öszeírás utolsó előtti oldalán lent olvasható megjegyzés, amelyben az öszeíró nemtetszését nyilvánítja, hogy a vár jövedelmei a múlthoz viszonyítva csökkennek a vár birtokainak csökkenése miatt "Deficientibus bonorum Zathmar de die in diem decrescit quoque urbarialis census".
A legutolsó, valószínűleg a dátumot és a záradékot tartalmazó oldalt valószínűleg rongáltsága miatt leragasztották, pedig erről lehetne megállapítani az irat eredeti dátumát.
Szatthmar vár és tartozékai (Szatmár megye). (Fiskusi birtok.) Helynévfelsorolás azonos az előző UC 47: 3-éval. lásd ott.

Tartalomgazda