HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 045. - No. 029.

Dátum 1587–1592
Jelleg

360 ered. sz. pag. latin, 1607. szeptember 20-i másolat, középkori kottás misekönyv töredékbe kötve

Szöveg

„Urbarium”, melyet Kubiny László és Bakitsch Gál készítettek.
Összeírás: subditusok név szerint, úrbéres szolgáltatásaik.
Fölsőmusla:
Jobbágyok névvel – Házas, háznélküli zsellérek névvel – Szt. György census: telkenként pénz, közösen adnak bárányt, tojásokat, sajtokat, Szt. Mihálykor pénzt, 3 éves borjúért fizetnek, borsot, viaszt; Karácsonyra kappanokat, őzet, kalácsokat. – Kaszáló, jobbágyok kötelesek kaszálni, gyűjteni, behordani, az esztergomi bég lefoglalta, azóta az újvári vár allódiumához tartoznak szolgálni, bor, gabona, méh és báránytizeddel. – Kilenced nincsen. – Kereszténypénzt, akinek nincs vetése fizet, előbbi érsek leszállította. – Bírságok – Minden szolgálattal tartoznak, amit parancsolnak nekik. – Földesúr részére bort tartoznak kimérni – Tűzifát kötelesek szállítani – Gabona és bormértékük (sarlai és korponai) – Halászóhelyek, vízák negyede földesúré
Moch:
Csak pénzcensust fizetnek, ajándékot nem adnak – Malmok a Dunán, tisztnek fizetnek értük – Sarlópénzt fizetnek – Őfelsége részére mérnek bort – Újvári majorhoz tartoznak szolgálattal, azonkívül szántani, aratni, kaszálni, gyűjteni kötelesek.
Magyarzöden:
Plébánosnak tizenhatodot adnak
Wasarhel:
Évente háromszor mérnek bort földesúr számára. – Hegyjogba kappant, kalácsot, zabot adnak
Nyergesujfalu:
Négy malom
Kemend:
Tiszteknek lakomapénzt fizetnek – Malom, a törökök által újonnan emelve, 4 köves, jövedelme egy része őfelségéé és a lakosoké, más része a törököké.
Farnad:
Szántani nem kötesek, hanem zabot vetni az ujvári vár közelében.
Naszvad:
Karácsonyra hízó disznót adnak – Gabonatized és kereszténypénz helyett közösen fizetnek.
Kürth:
Tartoznak őfelsége gabonáját aratni az ujvári vár körül. – Régen kaptak pénzt és naponként 1 pint bort az aratók, most nem. – Kilencedet a törökök miatt mérsékelték.
Udvard:
Malom töltését tartoznak tölteni – Vám volt itt, áttelepítették az udvardi várba.
Baich:
Kilenced és tized mellett az elhagyott telkek után tisztnek lakpénzt adtak, eltörölték.
Szentgyörgy:
Nemesi kúria – Malom a Garamon, jövedelem 2 része a tiszté, 1 a molnáré. Molnár Húsvétra bárányt, kappanokat, cipókat ad. – Tisztnek rétje van, kaszálni és gyűjteni kötelesek.
Ribnik:
Malom 3 kőre 1 harmada őfelségéé, 1 a tiszté, 1 a molnáré.
Cseikeő:
Malom 2 kőre a lakosok használatára
Némethy:
Malom 1 kőre, Szt. Lukácskor a plébánosnak fizet
Prestwlk:
Erdő elegenő tűzifára, zsindelyt és deszkát vágnak belőle. – Esküvőre tartoznak a tisztnek kappanokat, kalácsokat adni.
Hidvegh:
Vám, a törökök bírják – Malom 2 kőre – Gerendákat és nagyobb fákat a vár vagy malom reprálására fordítják.
Gyarmet:
Praedeális nemesek telkei után nem adnak kilencedet és tizedet, sem szőlőjük után.
Kisölved:
Malom 1 kőre – Rét, szénáját a tiszt kapja
Esztergomi érsekség birtokai.
(Esztergom m.): Fölső Musla – Buchu – Moch – Kuraly – Nagy Eölwöd – Magyar Zöden – Wasarhel – Keeth – Nieregh Wyfalw – Németh Zöden – Kemend – Kakath – Also Musla – Barth
(Komárom m.): Martosch – Naswad – Kürth – Baith – Uduard – Perbete – Macha – Neek – Hetheny – Guttha utraque – Zakallosh – Anyala – Zymeö – Imeö – Baich – Nandor – Farkasd
(Bars m.): Kys Saro – Cheka – Verebel – Aha – Theld – Hölwön – Nagy Sarlo – Zent Giörgy – Ribnik – Geikeö – Nemethy – Berrenche – Kys kerr – Czethen – Pan – Ersek Giarmath – Dychke – Munkad – Szent Kereszt – Nagy Locha – Prestawlk – Trubin – Kys Locha – Janowa Lehota – Neua Lehotta – Parencza alias Németh Lehota – Lwtile – Kozeryn – Alsska – Neuelna – Barthes Lehota – Jeztreby – Pitelowa
(Hont m.): Kovesd – Zalka – Bersen – Hydwegh – Dregely – Honth – Sypek – Kemencze – Baytha – Leled – Zethe – Kys Eölwed – Berned – Chitar
(Nógrád m.): Also Vadkerth – Fölsö Vadkerth – Pathak – Közép Vadkerth – Fylek Pyspeky – Hugnagh – Zagy Zuló
(Nyitra m.): Gugh – Niarhid – Appathy – Ledecz – Tardoschkeddy – Nagy Czeten – Egerzegh – Izbegh – Pogran – Györögh – Kys Czeten – Hymoran
(Trencsén m.): Ryben
(Pozsony m.): Wagha – Zerdahel – Sygard – Pyspeky – Zwegdy – Chessie

Tartalomgazda