HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 045. - No. 030.

Dátum 1620. február 19.
Jelleg

17 old. lat. másolat

Szöveg

„Urbarium”
Összeírás: subditusok név szerint, igásállat, úrbéres szolgáltatás, teleknagyság.
Szőlős:
Jobbágyok névvel, telkük nagysága – Feltünteti hogy gyalog vagy igával szolgál-e, esetleg mentes a szolgálat alól. – Házas zsellérek névvel – Telkek – Szt. György census: pénz, sajt, tojások, bárány, lakomapénz. – Gabona, rozs, árpa, zabtizedet megváltják, összege – Bárányokból, gidákból, méhekből tizedet adnak – Földesúr borát 3 alkalommal tartoznak kimérni – Minden munkát kötelesek végezni aratáson kívül, régi szokás szerint kaszálni és gyűjteni sem kötelesek – Fuvarozni tartoznak – Szt. Mihály census: pénz, lakomapénz, hízott disznót adnak, vagy megváltják – Bortizedet adnak – Karácsonyra kappant adnak – Malom 2 kőre, jobbágyok tartják karban – Molnár minden munkát köteles földesúrnak elvégezni – Búzahozam földesúrra eső része
Czeykeő:
Összetört malom, semmit sem szolgáltat
Berzencze:
Malmot most kezdték restaurálni, még nem szolgáltat semmit.
Némethi:
Két használhatatlan malom, semmit nem jövedelmeznek, molnárok tartoznak földesúrnak szolgálni.
Esztergomi érsekség birtokai.
(Bars m.): Szeölöss – Czeykeö – Berzencze – Nemethi

Tartalomgazda