HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 045. - No. 028.

Dátum 1597. július 5.
Jelleg

106 ered. sz. lap latin, eredeti

Szöveg

„Inquisitio”, melyet Armpruster Pál és Bakics Gál készítettek.
Vizsgálat a katonaság által okozott károkról, török pusztításáról, telkek száma, úrbéres szolgáltatás, allódiumok.
A bírót és 3 jobbágyot kérdez meg mindenütt az állapotokról.
Pyspeky:
Tisztektől semmi jogtalanságot, elnyomást nem szenvednek. Sokan közülük szegénységre jutottak, majdnem teljesen puszta telkek vannak, annak a katonaság az oka, amely Győr ostromakor itt átvonult, sőt néhány napig lábát itt megvetette. Több mint 50 ökröt hajtottak el, disznók számát nem tudják. Tűzvészt is okoztak, gyümölcsfákat kivágták. – Jobbágyok névvel, telkük nagysága – Elhagyott telkek névvel, számuk növekedése az előző urbarium óta.
Szerdahely:
Puszta allódium – Két puszta hajómalom a Vágon
Tardoskedd:
Allódium, mindennemű vetésekkel, szárnyasokkal, német katonák elpusztították, állatait, terményeit elrabolták.
Guta:
Régen 6 malom volt, most csak 3. – Tatárok 20 személyt elhurcoltak, a falut megsarcolták. – „Zabath leghenek” borban, állatokban, bútorokban nagy károkat okoztak. – Kenyérre, szénára, konyhára valót szegénységük miatt nem adtak. – Szekereket állítottak lovastól (más falvakban ökröstől) ágyúk vontatására. – Tiszt ellen panaszolják, hogy szerfelett bírságolja őket. – Birtoktörténeti adatok.
Aniala:
Tilalmas erdők. – A falvak végén ugyanabban a sorrendben ír az egyes falvak jövedelméről.
Szerdahely:
Minden telek után fizetnek – Malom után fizetnek – Bormérésért fizetnek – Búza, zabtized nagyszombati köblökben
Tardoskedd:
Évente 2 terminusban fizetnek – Disznók és bárányok után fizetnek – Kereszténypénzt fizetnek – Telkenként sajtot, kalácsot, kappant, tojásokat adnak.
Kremicze:
Malom
Esztergomi érsekség birtokai.
(Esztergom, Pozsony, Nyitra m.): Pyspeky – Zunyoghdy – Chellye – Zerdahel – Wagha – Sygard – Thardoskedd – Görögh Uyvár – Zimo – Gutta – Zakalas – Hethen – Nandor – Imö – Marthos – Naswad – Baich – Perbete – Farkasd – Udward – Leek – Nyarhid – Aniala – Gugh – Nagy-Kys Keer – Kis-Nagy Czeten – Pogran – Ledecz – Verebel – Aha – Thöld – Nagy Sarlo – Hölwe – Kis Saro – Cheke – Zent György – Faykurt – Farnad – Kural – Keeth – Nagy Ölwed – Moch – Buch – Zevdenien – Wasarhel – Kürth – Barth – Kemend – Nyerges Uyfalu – Sikto – Boloth – Micha – Zalka – Köwesd – Baytha – Leled – Bersen – Kis Ölwed – Kemencze – Bernecze – Dregel – Honth – Chitar – Patlak – Felső Wadkerth – Kezepső Alsó Wadkerth – Sypek – Deithar – Hugiagh – Füzes Gyrmat – Zölös – Cheiko – Berzencze – Nemethi – Nagy Zöle – Z. Kereczth – Nagy Locha – Prestawlik – Zleska – Nevolna – Bartoslehota – Jaztreby – Pitelowa – Okremniczka – Nova Lehotta – Filekpispeki – Hinoran – Izbegh – Egerzegh – Nagi Orozfalu – Preztawlik – Truhin – Mawola – Pitelowa – O Kremnyicza – Hineran – Ryben – Egerzegh – Owan – Trubin

Tartalomgazda