HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 045. - No. 027.

Dátum 1596. december 9.
Jelleg

2 old. lat. más.

Szöveg

„Inventaria et regesta”
Összeírás: a különféle inventariumok felsorolása.
Regestrum et inventarium:
Csak a mutató maradt meg
Dinesdy és Deáky inventariumával, fizetésekről, bér és gabonajövedelem extractusokról, a nyitrai vár ingóságairól és ékszereiről.
Fejérkövy István érsek halála után kamarai kezelésbe vett javak.
(Pozsony m.): Pozsony – Dienesdy – Deaky – Nyitra

Tartalomgazda