HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 045. - No. 026.

Dátum 1558, 1571–1573
Jelleg

300 old. latin, egyszerű másolat, középkori kodexlapba kötve

Szöveg

„Liber Sancti Adalberti ...”
Összeírások: 1572-ből dica jegyzék, 1573-ból kocsmálás adatai, telkek száma, úrbéres szolgáltatások, Szt. Kereszt tartozékainál subditusok neve, tized árenda, provisornak és más officiálisoknak adott utasítások, érsekujvári katonaság névsora, 1558-ból Kisujvár tartozékainak tizedbevétele.
Felsőmusla:
Egész- és féltelkek – Elhagyott telkek – Census: Szt. György adó, előbbit földesúr leszállította, Szt. Mihály adó. – Karácsonyra kappanokat, őzet, kalácsokat adnak; Húsvétra bárányt, sajtokat, tojásokat, Szt. Mihálykor borjút adnak közösen, borsot és viaszt. – Földesúr kaszálóját kaszálják, gyűjtik, allódiumba hordják; 1 napot tartoznak aratni, szántani nem kötelesek, egyéb munkát földesúr tetszése szerint. – Tizedet adnak borból, gabonából, bárányból és méhből. – Akinek nincs vetése, kereszténypénzt fizet. – Bírságok
Alsómusla:
Allódium volt, most elhagyott.
Buchu:
Lakatlan telkek – Zsellérek – Kilencedet a török miatt mérsékelte földesúr
Meeh:
Duna szabad halászata, fogott hal negyed földesúré. – Minden dunai malom után fizetnek a tisztnek – Bucsui allódiumhoz szolgálnak
Nemethzewden:
Tizeddel esztergomi kapitánynak tartoznak, kereszténypénzt nem fizetnek, idegenek sarlópénzt adnak, gabonakilenceddel földesúrnak tartoznak. – Szüretkor minden szőlővel bíró tyúkot, kenyeret, zabot ad.
Kemend:
Malom, harmada a jövedelemnek földesúré
Nyergesujfalu:
Békés időkben gázló volt a Dunán, negyede a tiszté volt.
Nazwad:
Dunán tilalmas halászat, fogott halakkal a város rendelkezik, harmada földesúré, mást tilalmas helyek „weisz dietae”. – Aratáskor plébánosnak tizenhatodot adnak.
Farkasd:
Tisztnek egy rétje van – A hely elhagyott, egykor allódium volt.
Leel:
Karácsonyra disznót adnak közösen, két telkenként csirkét és kalácsot
Udward:
Farsangkor tisztnek praediális adót fizetnek
Nagysarló:
Halastónál kötelesek dolgozni, a kethi kertet megmunkálni, szénát gyűjteni és hordani.
Szentgyörgy:
Szt. Mihály és András adó – Malom 2 kőre, 2/3-a földesúré – Jobbágyok fát és vesszőt tartoznak hordani a töltésre, vagy megváltják pénzzel és borral.
Berzencze:
Vadászatra alkalmas erdő – Tiszteknek praedeális réteket tartoznak kaszálni, gyűjteni, behordani. – Kis malom 2 kőre, 2/3-a tiszté
Cheykew:
Húsvétra földesúrnak bárányt adnak közösen, két telkenként sajtot, tojásokat – Tisztnek bárányt adnak
Nempthy:
Elhagyott telkek után tizedet és kilencedet adnak a tisztnek vagy 1 kepét. – Idegenek szüretkor tizedszedőnek kappant és kalácsot adnak. – Üres hordókat tartoznak szállítani.
Verebely:
Mészárosok vágó ökröt adnak – Malom 2 kére, tisztnek pénzt fizetnek utána. – Vám, hidat jobbágyok tartoztak készíteni, egyszer javították, most a vám jövedelméből tartják karban.
Baytha:
Kaszálás és kert munka mellett fát is tartoznak szállítani.
Bernecze:
Praedialis nemesek kúriái
Drégely:
Terményt és bort tartoznak a várba fuvarozni, ezért fizetnek nekik.
Hidvégh:
Malom 3 kőre, sabbatalis a plébánosé, törökök felgyújtották. Másik kis malom sót jövedelmez.
Kisewlwad:
Malom 2 kőre
Sypek:
Terményből a káptalannak adnak tizedet, kilenced helyett földesúrnak minden ló után zabot, 2 ökör után szintén. – Praedealis telkek után tisztnek adnak tizedet, tartoznak behordani, más szolgálattal nem tartoznak.
Deythar:
Drégelyi várhoz elegendő szénát tartoznak adni pénzért. – Tűzifát kötelesek szállítani.
Gyorok:
Malom 2/3-a földesúré
Izbegh:
Fél eke vagy 2 ökör után fizetnek, aki 3 lóval szánt kevesebbet, egy ló vagy ökör után felét.
Egerszegh:
Két malom 3 és 2 kőre.
Hynoran:
Malom 2 kőre, búzát ad földesúrnak, plébánosnak és a nagyszombati atyáknak.
Wagha:
4 malom, tisztnek fizetnek – Csekély almáskert, gyümölcse a tiszté – Hallal tartoznak a tisztnek
Szentkereszt:
Jobbágyok névvel, telkük nagysága – Nemesi kúriák allódiális jövedelme (vám után) – Malom 2 kőre, 1 harmada molnáré, másik tiszté, harmadik plébánosé.
Nagyloeha:
Officiális jövedelme: zabot adnak Szt. Mihálykor, Újévkor fáért fizetnek, Húsvétkor kecske után fizetnek – Kecske és juhtizedet adnak – Pünkösdkor 2 telkenként ludat adnak – Bírságpénz – Halászok Karácsonykor fizetnek – Méhtized
Tized bérbeadása kerületenként, összeggel
Tisztek jövedelme név szerint.
Esztergomi érsekség birtokai.
(Esztergom m.): Kakat – Felső et Alsó Musla – Buchu – Moch – Magyar Zewden – Német Zewden – Vasarhel – Keeth – Nagy Eölwed – Kural – Farnad – Barth – Kemend – Nyerges Uyfalu
(Komárom m.): Kwrtth – Hetheny – Perbethe – Baiczh – Nandor – Guttha utraque – Nazwad – Zakallas – Imen – Anyala – Farkasd – Leeh – Uduard – Zyneó
(Bars m.): Nagy Sarlo – Heölweny – Kis Sarro – Cheke – Szent György – Alsó Orozy – Közepső et Fölső Orozy – Berzencze – Cheykew – Szwelews – Nempthy – Verebely – Kys Keer – Ala – Theld – Kewesd – Czetlen – Pan – O Newer – Gyarmat – Dyczke – Munkad
(Hont m.): Leleed – Baytha – Zalka – Bersen – Kemenche – Bernecze – Szethe – Honth – Chythar – Dregely – Hydwegh – Gyarmath – Kis Ewlwed – Sypek
(Nógrád m.): Deythar – Pathak – Feölsew, Közep, Also Vadkerth – Fwlak Pwspöky – Nagy Zewlew – Hwgiagh
(Nyitra m.): Nyarhid – Gyerek – Nagy Keer – Kys Keer vel Apathy – Izbegh – Egerszegh – Nagy Czetlen – Pegran – Cwgh – Tardoskeddy – Ledech
(Trencsén m.): Hynaran – Ryblege
(Pozsony m.): Wagha – Szerdahel – Vaika – Szent György et Bense – Gadeez – Thany – Zylas – Ewrs – Leel – Sygard – Szentkereszt – Nagy Locha – Prestawlik – Thrwhyn – Kis Locza – Janowa – Lehotka – Keresyn – Zeleska – Kaproncza – Jeztreby – Pythel falw – O Kernyczk – Lwthyle
(Nyitra m.): Tapolczan – Baymecz – Cheyte et Ujhel
(Nógrád m.): Nagi Rehnan – Bedan – Retsagh – Horpacz – Borsosberin – Tereske – Apachafalva – Also Zathok – Kys Hhoman – Telmacz – Echut – Debreczen – Fenyő – Zamelia – Berky – Naogradallia – Zento – Kys Patak – Bank
(Gömör m.): Keleczin – Saar – Szent Lelek – Rewaya – Chys – Uyfalu – Bettka – Gebis haza – Rakettias – Kapala – Thamássi – Mikohaza – Uzapanith – Haacz – Puhaza – Fölső-Alsó Bodogh – Traya – Bakath – Pezite – Peryle – Radar – Papocz – Mamalan – Melegh hegy – Varallya – Berenchen – Lölkösháza – Behe haza – Alsó Kos – Fölső Kos – Harkacz – Somfalva – Alsó falwa – Zekeres – Ztrasa – Visnie fel falu – Kőbánia – Ispan Mezeie – Beresziel – Biztra – Gullieze – Palaczka – Dobra Pataka – Bena Pataka – Kaza – Propelcz – Polom – Baradno – Lipecz – Rosowa – Lihetza – Hegimegh – Ezthren – Chenyzer haza – Iwani – Karad – Lenarthfalwa – Kyrsan – Alsó-Felső Fügi – Tapolcza – Mylloka – Bosko – Respith – Szakall – Felső-Alsó Barcza – Alsó Getche – Chyentes falwa – Mynthzent – Szentüerkepe

Tartalomgazda