HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 045. - No. 025.

Dátum 1553
Jelleg

113 eredeti. sz. old. latin, egyszerű másolat

Szöveg

„Liber Sancti Adalberti ...”
Összeírás: subditusok számszerint, úrbéres szolgáltatásaik.
Felsőmusla:
Lakott telkek – Szent György és Mihály adó telkenként – Karácsonyra ajándékba kappanokat és kalácsokat adnak közösen; Húsvétra bárányt és sajtokat, Szt. Mihályra 3 éves borjút, borsot, viaszt. – Földesúr kaszálóját kaszálják, gyűjtik és az allódiumban szállítják. – Egy napot tartoznak aratni, szántani nem kötelesek. – Más munkát földesúr tetszése szerint – Borból, gabonából, bárányból, méhből tizedet adnak. – Kilenceddel nem tartoznak. – Akinek nincs vetése, keresztény pénzzel tartozik, előbbi földesúr csökkentette az összeget. – Bírságok
Alsómusla:
Allódium volt itt, most elhagyott.
Buchu:
Allódium – Lakott és elhagyott telkek – Praedeális telkek – Ajándékot Húsvétra adnak, sajtot, tojásokat és pénzt; Karácsonyra csirkéket, kalácsokat. – Kilencedet és tizedet adnak – Szőlőhegye puszta – Elhagyott halastó – Kaszálni, gyűjteni, hordani, aratni 2 napot tartoznak.
Moch:
Ajándékot nem adnak – Minden dunai malom után fizetnek
Keeth:
Földesúri kúria, kertjét jobbágyok művelik, halastó töltését, karbantartják.
Kwrah:
Szt. Györgykor kost adnak közösen, telkenként sajtot. – Szántani tartoznak 2 napot, kaszálni a kürtiekkel közösen.
Farnad:
Szüretkor hegyjogba csirkét, kenyeret, zabot adnak, idegenek kappant, kalácsokat.
Kemend:
Tizedet az esztergomi kapitánynak, kilencedet az érseknek adnak. – Malom, félig tönkrement, harmada földesúré.
Szakállas:
Ajándékot nem adnak, hallal tartoznak
Imew:
Pestis miatt elhagyott telkek
Farkasd:
Elhagyott hely, allódium volt, Tamás bíborosé
Udvard:
Nemesi kúria – Vám, egykori jövedelme
Kyssaro:
Molnár tisztnek bárányt ad, cipót, kappanokkat, Karácsonyra csirkét, malom 3 köves, 2/3-a földesúré, harmada molnáré.
Szentgyörgy:
Malom 2 kőre a Garamon, töltésére jobbágyok fát és vesszőt tartoznak hordani.
Nempthy:
Elhagyott telkek után a tisztnek adnak tizedet vagy 1 kepét.
Verebel:
Kereszténypénz mellett sarlópénzt is adnak – Vám, régen a hidat jobbágyok tartották karban, most a vám jövedelméből. – Rét, szomszéd falusiak kaszálják
Munkad:
Nemesek, akiknek másutt van szőlőjük, borból tizeddel tartoznak.
Szentkereszt:
Jobbágyok névvel – Tisztek jövedelme – Malom 2 kőre, egyharmada molnáré, egy tiszteké, egy a városé – Bormérés – Censusba Pünkösdkor ludat is adnak
Esztergomi érsekség birtokai.
(Esztergom m.): Kakath – Felső Musla – Alsó Musla – Buchu – Moch – Magyar Zewden – Németh Zewden – Wasarhel – Naghewhwed – Kurch – Farmad – Barth – Kemend – Wyffalw
(Komárom m.): Kyrth – Hethyn – Perbethe – Baich – Nauder – Gwtha – Nazwad – Zakallas – Marthos – Inew – Arnyala – Farkasd – Leek – Udward – Zymew
(Bars m.): Naghsarlo – Hewherm – Kyssaro – Cheke – Zenthgyergh – Also Orozy – Kezepse et Felse Orczy – Berencze – Cheykew – Zewlews – Nempthy – Verebel – Werchel – Czetlen – Pan – O Newer – Gyarmath – Dytke – Munkad – Ala – Theld – Szent Kereszt – Trubyn – Kys Locha – Janowa Lehotha – Kezerya – Zeteske – Kaproncha – Barthos Lehotha – Jeztreby – Bytel falwa – Oernyczh – Lwt..le
(Hont m.): Kewesd – Leleed – Baytha – Zalka – Bersen – Kemencze – Bermecze – Zethee – Honth – Chytar – Dregel – Hydweg – Gyarmath – Sypel
(Nógrád m.): Daythar – Pathak – Wadkerth – Kewzep Wadkerth – Also Wadkerth – Fylek pyspeky – Nag Zewlew – Hwgyag
(Nyitra m.): Nyarhyd – Gyerek – Nagh keer – Kys keer vel Apathy – Izbeegh – Egewrzeegh – Nagh czethen – Kys czethen – Pogran – Guj – Therdoskedy – Ledecz
(Trencsén m.): Ryblen
(Pozsony m.): Vaga – Zerdahel – Vayka – Zenth gyergy et Benye – Gadocs – Thany – Zilas – Leel – Sigard
(Gömör m.): Rosnyo haza – Nadabelia – Chuchan – Welkenyh

Tartalomgazda