HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 038. - No. 001.

Dátum 1671. május 12., Munkács
Jelleg

8 oldal latin, eredeti.

Szöveg

"Regestum", melyet a munkácsi harmincados, Cherney István készített. Összeírás: subditusok neve, állataik, szőlők, malom, kúria.
Kaszon:
Nemesi curia összes tartozékaival. Jobbágyok név szerint, fiúk. Ökrök, tehenek, lovak. Sessiók, szőlők.
Balasir portio:
A malom negyedrésze.
Czetfalva portio:
Nulla allodiatura. Szolgáltatás: kősó.
Sáros Oroszy portio:
Nemesi curia tartoz.
Borsova portio:
A malomból egy rész. Szőlő.
Kovaszo portio:
A malom 1/4 része. Szőlők.
Bene:
Nemesi curia tartoz. A malom egynegyede. Terméseredmények: búza, bab, zab.
Surany portio:
Nemesi curia tartoz.
Konfiskált javak. (Bereg m.)
Csomaközy Zsigmond: Szeregnye portio – Kaszon portio – Ujfalu portio – Balasir portio – Nagy Almas portio – Czetfalva portio – Kis Almas portio– Sáros Oroszy portio (Beniczky Miklós) – Borsova portio – Kovaszo portio (Egressy János) – Bene portio – Moczolya portio – Helyem portio – Derczán portio – Surány portio (Bay Mihály) – Papi et Fuercze portio (Bónis Ferenc) – Czarada portio (Bónis Ferenc)

Tartalomgazda