HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 038. - No. 044.

Dátum 1701. március 31.
Jelleg

12 oldal latin, egyszerű másolat.

Szöveg

Összeírás: subditusok név szerint, állataik, vetés, keresztény és török földesúr, adó. Conscriptio pagorum diversorum sub provisoratu Quinqueecclesiensi.
Kesse v. Keszü:
Telepesek név szerint, telek, fiúk, leányok. Lovak, ökrök, tehenek, tinók, juhok, kecskék, disznók, méhek. Szőlő kapások szerint. Búza, rozs, árpa vetésterület szerint; rétek kaszálók szerint. Makkos erdő. A szántók vetésterülete. A föld minősége: gazzal és tövisekkel borított. – Az ott élő rácok évenként 5–5 forintot fizetnek. Keresztény és török földesúr. Keresztény király és török császár. Malom; ettől sem fizetnek semmit. – Szomszédok: Pagus Bollya, Kis Budmér, Nagy Budmér, Monyorosd. Lakói rácok, semmi kiváltságuk.
Pagus Lotha:
Erdőkben laknak és nem sessiók szerint. A földesurat sem a keresztényt, sem a törököt nem ismerik. Vannak makkos erdeik és rétjeik.
Pagus Töttös:
Lakói rácok, az erdőt lakják. Szántók nagysága, de cserjékkel benőve. Van makkos erdejük és rétjük.
Baranya vármegyében lévő falvak, birtokos nincs jelölve.
Kesse v. Keszü – Pagus Lotha – Pagus Töttös
Sequitur specificatio pagorum desertorum in provisoratu Quinqueccl. Szent Miklós – Peterd – Batia – Körösztös – Gercit

Tartalomgazda