HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 032. - No. 102.

Dátum 1739. szeptember 15. Pozsony
Jelleg

15 oldal latin, egyszerű másolat.

Szöveg

”Conscriptio et Occupatio”, melyet Thurzó György kamarai nótárius készített. (Összeírás: házak, szőlők, telkek, szántó, rét, subditusok neve, állataik, allódium, állatok, gabona.) A hűtlenségbe esett Orosz Gábor javainak elkobzása és összeírása, néhol értéke.
Ungváron házak, szőlők, szántók 3 nyomásban. Házaknál testvérek közti arány feltüntetése. Eörön két nemesi kúria, leírásuk, birtoklási jogcímük, birtoktörténeti adatok. – Szántók, több tagban, magyar dűlőnevekkel. Rétek magyar nevekkel, szénahozamuk. – Kúria. Részben kerítéssel, részben palánkkal kerítve, mellette gyümölcsös kert, elég nagy hellyel konyhai vetemények számára, gyümölcs- és dióhozama; egy része kukoricával van bevetve. Másik kert a falu végén, alma és dióhozama. A kúria mellé a földesúr néhány házat emelt. – Zsellérrel, névvel (egy molnár és egy szabó, származási helyük. Ezeknek a csekély kertjükön kívül másuk nincs, a kúriális földből és rétből minden évben kapnak valamennyit, robotot teljesítenek érte. – Serfőző, leírása, felszerelése, javításra szorul, elhagyottsága miatt most nem jövedelmez, utolsó bérösszege. – Vízimalom 3 kőre, lisztőrlésre, negyedik kására, kb. 12 éve épült, töltése javításra szorul. A malom jövedelme, egyharmada a molnáré, sabbatalis a plébánosé. – Jobbágyok névvel, telkük nagysága, fiak száma. – Állatállományuk: ökrök, tehenek, disznók száma. – Származási helyük. Egy kézimunkával szolgál, többinél nincs föltüntetve. – Egy telket a rutén papnak, kettőt allódiumra fordított a földesúr. Allódiumban majorház, lovak, csirkék, tehenek, borjak, disznók, juhok, kecskék. Csűr, 8 ember csépelhet benne, rozs, búza, árpa, zabkeresztek, tavalyi és idei szénakazlak.
Orosz Gábor javai.
(Ung m.): Ungvár (oppidum) – Felső-Baranya – Eör – Mattyocz – Lukaháza – Bajanháza (portio) – Vajkócz (portio) – Orosz Komorocz – Horlyo – Szlatinka – Csertész – Fasszolya – Nagy Selmecz – Sááros Polyánka

Tartalomgazda