HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 032. - No. 101.

Dátum 1737. december 16.
Jelleg

12 oldal latin, fogalmazvány.

Szöveg

”Aestimatio” (Becslés: ház, állatok, allódiális szántó, kaszáló, szőlők becsértéke.)
Becslés a nőtlenül meghalt Orosz István javairól: Nemesi telek házzal, leírása, berendezése, értéke. Birtoktörténeti adatok, kitől, milyen címen szállt rá. – Juhok, bárányok, kecskék, kosok, disznók, malacok, értékük. – Két szóló, 6 és 13 barázdás, minden barázda után 1 hordó bor várható, a haszon harmadát művelésre számítva, értéke. Hat szántó, összesen 8 köblös, hozama, értéke, levonva a megmunkálásra fordított összeget. 14 irtásföld, 30 köblös, minden köböl után 3 várható, egy harmadát levonva, értéke. Négy szekér szénát adó rét, értéke. Az egészet összegzi. – Záloglevelek, kötelezvények, elismervények, telekre, terményre, pénzre, mindegyik összege. – A rezidenciális házban talált gabona, 7 veremben búza, rozs, kettőben tavaszi, összes mennyiség 60 köböl. Külön tünteti fel a mennyiséget és az értéket. 60 köböl kétszeres (tized vagy cenzus vagy talált?) készpénz. Húsz szekér szénát, 10 szekér szalmát találtak a barmoknak. – Juhvaj, brisza mennyisége, értéke. Szentmártonban fejős tehenek, borjak, értékük. Összegezés: kivonat: telek értéke, házi és gazdasági ingóságok értéke, szentmártoni barmok értéke, egyéb lontai állatok értéke, adóslevelek, kötelezvények, záloglevelek értéke, gabona értéke, vaj és brinza értéke, talált készpénz összege.
Orosz-féle javak.
(Hont, Pest m.): Lonto – Szent Márton

Tartalomgazda