HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 032. - No. 103.

Dátum 1740. május 10. Sárosnagypatak
Jelleg

2 oldal latin, eredeti.

Szöveg

(Becslés: Sárospatak oppidum okiratába foglalva: ház becslése) Készítették a pataki bíró és esküdtek megerősítésével: Borbély Zsigmond helyi jegyző. A Szepesi Kamara felszólítására a helyi elöljáróság Orosz Gábor (elkobzott) házát felbecsüli.
A ház fekvése, szomszédai, leírása. Egy kamra „vulgo Borház”, alatta kő pince 30 hordó befogadására. Összesen 180 forintra értékeli.
Orosz Gábor javai.
(Zemplén m.): Sáros Nagy Patak

Tartalomgazda