HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 032. - No. 100.

Dátum 1737. szeptember 29.
Jelleg

12 oldal latin, fogalmazvány.

Szöveg

”Conscriptio”, melyet Kossovics Ignác a tábla jegyzője foglalt okiratába. (Összeírás: ház és berendezése, állatok, gazdasági eszközök, szerszámok, szőlő, szántó, gabona vermelve, szolgák kommenciója.) Leltár az örökösök nélkül elhalt Orosz István vagyonáról. – Telek házzal, leírása, berendezése: képek, bútorok, óra stb. – Köszörűkő szerszámok élesítésére, vasalt kocsik, ekék tartozékokkal, vaslándok, bárdok, gazdasági kések (cultor bimanubrialis oeconomicum), kapák, vésők. – Igás ökrök, lovak, öszvér, paripák, borjak, juhok, kecskék, bárányok, kosok, disznók, malacok, mindegyik értékével. – Hat barázdás szőlő. Más hegyen 13 barázdás, minden barázdából 1 urna bor számítható, az elmúlt évben eső elverte, alig többet mint 3 urnát adott összesen. – Hat szántó, nagyságuk szapuban. 14 irtásföld és egy tábla, saját szerszámukkal, munkájukkal irtották, mindegyik nagysága szapuban, értékük. – Négy szekér szénát adó rét. – Egy darab föld zálogban, értéke. – Kötelezvények, carta biancak, záloglevelek, pénzről, földről, termésről. – A rezidenciában talált búza, egy veremben 60 köböl, két másikban összesen 82 köböl, 32 köböl rozs, tavaszi két veremben 40 köböl. Kétszeres 60 köböl. Felhasznált téli széna és szalma mennyisége az állatoknak, értéke. Juhvaj (butiri ovini) és brinza (feltehetően cenzusból) értéke. – Kegyes hagyományok templomokra, kápolnákra, misékre, szegényeknek. – Konvenció cselédeknek, béreseknek („valgo ostoros”) névvel: búza, só, hús helyett pénz, hüvelyesek, egy pár bocskor, őszi vetésre 3 köböl búza. – Három árva, az elhunyt 4 év óta nevelteti és ruházza. – Szentmártonban fejős tehenek, borjak, ökrök.
Orosz-féle javak.
(Hont, Pest m.): Lonto – Szt. Márton

Tartalomgazda