HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 025. - No. 019 / b.

Dátum 1699. augusztus
Szöveg

Jobbágyok név szerint, zsellérek név szerint, fiúgyermekek név szerint. Ökör, ló, tehén, növendék, sertés, juh, méh. Sessiok, deserta nincs (Polonka). Birtoktörténeti adatok. Szántók többsége csak tavaszit terem (Polonka, Zavadka, Helpa, Pohorela stb.). Erdők csak tüzifának (Polonka – Sumjácz). Makkerdő nincs. Földesúri kocsma. Földesúri vám. – Robot a földesúri allódiumban szükség szerint, tüzelőfaszállítás a várba. Deserták (Zavadka stb.) Census és élelemváltság (victuale) készpénzben, malombér készpénzben, nyestgerezna készpénzben, deszkavágómalom bére készpénzben, elpusztulva (Polonka). Összes szolgáltatások készpénzben megváltva és évenként két összegben fizetve (Zavadka, Helpa, Polonka, Vernard stb.). – Falu egy részének földesura a kamara, másik része magánosoknak elzálogosítva. Kamara földesúri jövedelme a jobbágyok elvándorlása miatt csökken (Zavadka). Juhok és kecskék utáni census fejősállatonként számítva. Császármadár szolgáltatás (Helpa). Birtok jövedelme kamara által elzálogosítva. – Oláhok censusa: minden fejős juh v. kecske után 14 den., meddők után 12 den., ha nincs állat, nyestgerezna címén évi 9 fl. 20 den. (Sumjácz). Robot, földesúri szántó hiányában nincs (Sumjácz). – Oláh census (Murányallya, M. Lehota). Földesúri allódium (Murányallya, M. Lehota). Szántók 3 nyomásban (Murányallya, M. Lehota). Kaszálók hozama, kocsiszám (Murányallya). Makkoserdő 100 sertésre (M. Lehota). Kilenced gabonából és juhból nincs (N. Reöcze). Földesúri kásatörő bérlete. Földesúri vashámor szolgáltatása (N. Reöcze). Helység papjának gabonaszolgáltatás (Kis Reöcze). Gabonából és bárányból kilenced (Süvethe). Censust szegénységük miatt nem fizetnek, csupán gabonakilencedet (Mighlesz).
Jolsva mezőváros:
Jobbágyok nincsenek, sessiok nincsenek. Polgárok név szerint, városban élő nemesek. Kastély. Birtoktörténeti adatok: a kassai jezsuitáknál elzálogosított jövedelmet Koháry István váltotta ki, ki megfizette a városnak hátralékát is, ezért a város évi 6 %-os kamatot fizet. Census a város lakóira egyösszegben megállapítva 1615-ben kiváltságok levelük alapján. Census összegét 1669-ben Széchy Mária 1500-ról 2000-re emelte, ennek megfizetésére csak éltéig kötelezte a várost. – Káposztáskert, vashámor, serfőző üst, kásatörő malom. Földesúri szántók három nyomásban, földesúri kaszálók Földesúri allódiumon elvégzendő munka, földesúri kastély javításának kötelezettsége. Földesúri kastélyhoz tartozó halastó (pusztult állapotban).
Murány várához tartozó és a királyi fiscus kezén lévő javak.
(Gömör m.): Polonka – Zavadka – Helpa – Phorolla – Vernard – Fergart – Sumjácz – Muránallya – Murán Lehota – Hosszuréth – Zdichava – Nagy Reöcze – Kis Reöcze – Vizesréth – Umreho Lehota – Lubenik – Munisány – Kopras – Chisno – Jolsva Taplocza – Perlácz – Süvethe – Miglesz
Jolsva mezőváros

Tartalomgazda