HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 025. - No. 020.

Dátum 1699. december 20., Kassa
Jelleg

13 oldal latin, eredeti.

Szöveg

"Aestimatio", melyet Pruckner Vilmos János alszámvevő készített. (Becslés: vár és majorság, subditusok száma, census, malom becsértéke.)
Vár, belső épületek kőből, külsők fából, nagyrészben elpusztult. Kocsma a várban. Erdők, a várhoz tartozók; két erdő, a várhoz tartozók, makktermők. Holya néven ismert havasi legelők. Vashámorok, vasöntöde, festőmalom, üveghuta. – Koháry István által zálogképpen bírt portiók, Hellenbach által zálogképpen bírt portiók. Besztercebányai kamara készére fenntartott portiók, királyi fiscusnak fenntartott portiók. Nyolcadzessiok, tizenhatod-sessiok. Zsellérek, deserták. – Rendes census élelem (victuale) váltsággal; juh census. Malom, deszkavágó malom. Kocsma, pálinkafőzővel. Halászat. Vám. Földesúri allódium, szántók három nyomásban. Serfőző. Földesúri kert, földesúri kaszáló. Kásatörő malom. Molnárok által hízlalt sertések. Malom a jolsvai iskolának átengedve. Gabonakilenced (Jolsva Teplicza).
Murány uradalmának tartozékai.
(Gömör m.): Murány vára – Polonka – Helpa és Pohorela – Vernard és Fergard, Kis-Reőcze, Muisány, Kopras – Suimac – Muranallya – Murany Lehota – Hosszuréth – Zdichava – Vizesréth – Umreho Lehota – Lubonik – Chisne – Jolsva Teplicza – Perlacz és Miglesz – Jolsva mezőváros – Nagy Reőcze – Süvethe

Tartalomgazda