HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 025. - No. 019 / a.

Dátum 1699. augusztus 23.
Jelleg

66 oldal latin, 1703. július 27-i hitelesített másolat.

Szöveg

"Conscriptio" (Összeírás: subditusok neve, állataik, fiaik, úrbéres szolgáltatás, regáliák, majorság.)
Vár épülete részben kő, részben fa, de régisége, valamint az őrség lelkiismeretlen pusztítása miatt pusztuló állapotban. Földesúri kocsma a várban. Erdők, a várhoz tartozók, makkolásra és épületfa céljaira; makkolás ellenében sertéstized, redimálva. Várhoz tartozó havasok; ezt a szepesi városok használják lovaik legeltetésére és fizetnek 7 ló után 1 szepesi köböl árpát serfőzés céljaira, az árpát Murányba szállítva. – Vasbánya a Seleznek hegyen. Vashámor a murányi völgyben, hol a pöröly után évi 6 Ft, olvasztó után 3 forintot fizetnek. Festőmalom, mely után a rathói vászonkészítők fizetnek bért. – Gömör megye összes tizedei után járó érseki jövedelem, mint a várnak rendkívüli bevétele. Pálinkafőző üstök után fizetett díj, serfőző üstök után fizetett díj. Üveghuta a vár szomszédságában, általa fizetett készpénz és üvegszolgáltatás.
Murány uradalmának tartozékai.
(Gömör m.): Murány vára.

Tartalomgazda