HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 025. - No. 014.

Dátum 1693. április 21., Kassa
Jelleg

3 oldal latin, eredeti.

Szöveg

"Aestimatio perennalis", melyet Vas Gáspár készített. (Becslés: subditusok száma, úrbéres szolgáltatás, malmok becsértéke.)
Aestimatio portionum possessionariarum ad arcem Murány pertinentium.
In possessione Zavadka:
Telepesek száma 24, akik egy teljes, három negyedes, meg egy nyolcados és egy tizenhatodos telken osztoznak, 1291,37 Ft. Puszta telek van negyedes 5, nyolcados 1 és tizenhatodos is 1; együttesen 480,18 Ft. A zsellérek száma 10, kik részben saját házacskájukban laknak, részben idegenek házában, á 40 Ft, 400 Ft. A malom után a falu 4 forintot fizet. A fűrészmalomtól ad 50 deszkát, á 12 dénár. A báránytizedből 50 forint fut be.
In possessione Tergárth:
Telepesek száma 9, akik 6 nyolcad telken osztozkodnak, 499,50 Ft. Puszta negyed telek 1 van, 83,25 Ft. Zsellér 1, 40 Ft. Puszta zsellér telek 5, á 15 Ft, 75 Ft. A vám harmadrésze 5 Ft. A malom után fizet a falu 1 forintot, nyestbőr címén szintén 1 forintot. A fűrészmalom után 50 deszkát adnak. A báránytizedből 25 forint folyik be.
In possessione Vernár:
Telepesek száma 6. 5 nyolcad és 1 tizenhatod telken osztozkodnak, 458,87 Ft. Zsellér egy van, 40 Ft. Puszta telek van 1 nyolcados és 1 tizenhatodos, 63,93 Ft. 3 puszta jobbágyház, 30 Ft. A báránytizedből bejön 5 Ft.
Possessio Kis Rőcze:
Telepesek száma 11, akik 6 negyed, 1 nyolcad és 1 tizenhatod telken osztozkodnak, 1124,84 Ft. Puszta telek van 8 negyedes és egy tizenhatodos, 687,31 Ft. Zsellérpuszta telek van 4, 60 Ft. A báránytizedből befolyik 5 Ft. A malom után fizetnek 6 forintot.
Possessio Mnisány:
Van 20 telepes, akik 7 negyed és egy nyolcad telken osztozkodnak, 1248,75 Ft. Puszta telek van 1 negyedes és 1 nyolcados, 125,87 Ft. A báránytizedből befolyik 30 Ft.
In possessione Koprász:
4 telepes 2 negyed telken, 333 Ft. Két zsellér, 80 Ft. Puszta telek 2 negyedes, 166,50 Ft. A báránytizedből befolyik 6 Ft. Az erdő alkalmas épületfára és deszkára, évenként 30 forintot hoz.
Murány uradalmának tartozékai.
(Gömör m.): In possessione Zavadka – In possessione Tergárt – In possessione Vernár – Possessio Kis Rőcze – Possessio Mnisány – In possessione Koprász

Tartalomgazda