HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 025. - No. 015.

Dátum 1694. március 31., Kassa
Jelleg

2 oldal latin, egykorú másolat.

Szöveg

"Aestimatio perennalis", mely az 1690-es összeírás alapján készült. (Becslés: subditusok száma, majorság, malom becsértéke.) – Aestimatio proventuum ad arcem Murány pertinentium.
Possessio Süvéthe, Sueticza:
Telepesek száma 11, akik 1 egész és 3 negyed telken osztozkodnak, 1165,50 Ft. Puszta negyed sessio van 9 és 1 nyolcad, 880, 87 Ft. Zsellér minden föld nélkül 4 van, 160 Ft. 2 jobbágysessio idegen kézen elzálogosítva, a zálogösszeg 1132 Ft. A gabona kilencedből 8 köböl. A Sajó folyón lévő malomhoz évenként 50 kassai köböl gabonát, köble 1,20-szal számítva. A kölyü után a molnár 1 forintot fizet, a borjú helyett is egy forintot. Két disznó hízlalása 6 forint. A majorsági földek 12 kassai köböl elvetésére, 96 Ft. A rét 2 szekér szénát hoz, 12 Ft.
Possessio Jolsva Taplocza:
9 telepes 2 egész telken, 1332 Ft. Van 11 negyed puszta telek, 915,75 Ft. 5 zsellér, á 40 Ft, 200 Ft. A majorsági rét 3 szekér szénát hoz, 18 Ft. Van egy paraszt malom; árendája 13,80 Ft. A gabona kilencedből kb. 8 kassai köböl fut be.
Murány uradalmának tartozékai.
(Gömör m.): Possessio Süvéthe, Sueticza – Possessio Jolsva Taplocza

Tartalomgazda