HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 025. - No. 013.

Dátum 1693. április 14., Murány
Jelleg

11 oldal latin, eredeti.

Szöveg

"Conscriptio", melyet Gally András készített. (Összeírás: subditusok neve, fiaik, állataik, úrbéres szolgáltatásaik.) Hitelesítve: 1753. augusztus 14.
Conscriptio portionum possessionariarum ad dominium Muraniense pertinentium.
Portio in possessione Zavadka:
Telepesek név szerint, fiúk. Ökrök, lovak, tehenek, tinók, disznók, juhok, méhek. Telkek. Számuk 24; telkeik 1/8, 1/16. Zsellérek név szerint; gyermekeik és állataik szerint; számuk 10. Puszta telek van: negyedes 5, nyolcados 1, tizenhatodos 1. Az egyik részt a zólyomi kamara tartja a birtokában. Évi census 21,66 Ft. Élelmiszer címén fizetnek 26,66 forintot. Van egy fűrészmalma; a vár részére ad 50 deszkát. Egykerekű malma után fizetnek 4 forintot. Kilencedet nem fizetnek sem a gabona, sem a bárányok, sem a méhek után, viszont minden tejelő juh után fizetnek 14 dénárt, a meddők után 12 dénárt. Akinek nincs juha, az egész telek után 3 nyestbőr címén 12 forintot fizetnek. A zsellérek, akiknek házaik vannak, adóban 25 dénárt fizetnek, akik mások házában laknak, 13,5 dénárt. Erdeje 50 disznó hízlalására elegendő. Kötelességük a vár kölül bizonyos réteket lekaszálni és a szénát egybegyűjteni. A várhoz évenként 24 öl fát szállítanak.
Portio in possessione Telgart:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 10; telkeik 1/8, 1/16. Zsellér 1 özvegy. Van benne 1 negyedes puszta telek; zsellér pusztatelek pedig 5. 2/3 része a szepesi káptalané. Egykerekű malma után harmadrészként 1 forint jár. A nyestbőr harmadrészéért is 1 Ft. Van fűrészmalma, mely után a vár részére 50 deszkát adnak. Évi censusa 18,33 Ft. Élelmiszer címén fizetnek 20 forintot. Kötelesek a vár körül bizonyos réteket lekaszálni és a szénát összegyűjteni. Kötelesek a várhoz 10 öl fát szállítani és 10 rönköt adni (a deszka készítéshez). Kilencedet nem adnak a juhoknál, mint az előtte lévő falunál. Makkos erdeje nincs, viszont tüzifára és épületfára elegendő.
Portio in possessione Vernár:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 6; telkeik 1/8, 1/16. Zsellér egy van. Puszta telek van 1 nyolcados és egy tizenhatodos. Zsellér puszta telek 3 van. 2/3 része a szepesi káptalanhoz tartozik. Évi census 23,33 Ft. Élelmiszer címén adnak 15 forintot. 8 öl fát szállítanak a várhoz és 8 rönk fát adnak. Sem kilenczedet, sem tizedet nem fizetnek; a juh-megváltás, mint az előbbi falunál. Erdejük alkalmas épületfára. A malom után egyharmadot fizetnek, vagyis 69 dénárt.
Possessio Kis Reöcze:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 10; telkeik 1/4, 1/8, 1/16. Zsellér nincs említve. Puszta telek van 2 feles, 4 negyedes, 1 tizenhatodos. Zsellér pusztatelek 4 van. Évi censusuk 27,50 Ft. Élelmiszer címén fizetnek 20,25 forintot. Szántják az allódiumbeli földeket és kaszálják az ahhoz tartozó réteket. A várhoz szállítanak 16 öl fát és a deszkához szükséges 16 rönköt. Kilencedet nem fizetnek, hanem juhpénzt szednek. Erdeje tüzifára és épületfára megfelelő. Malma egykerekű paraszt malom; 6 forintot fizetnek utána.
Possessio Mnisány:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 16; telkeik 1/4, 1/8. Zsellérről nem tesz említést. Pusztahely van: 1 negyedes és 1 nyolcados. Évi censusuk 66,66 Ft. Élelmiszer címén fizetnek 25,25 forintot. Az allódiumhoz tartoznak szántani, rétet kaszálni és a szénát egybegyűjteni. Kötelesek a várhoz 16 öl fát szállítani és 16 rönköt adni. Kilenced nem fizetése és a juhpénz, mint az előbbieknél. Makkos erdeje nincsen, így sertéstizedet sem fizetnek.
Possessio Kopras:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 4; telkeik: 1/4, 1/8. Zsellér 2. Puszta-telek 1 negyedes és 2 nyolcados. Évi censusuk 33,33 Ft. Élelmezés címén adnak 14 forintot. A majorsághoz szántanak és kaszálnak. A várhoz 8 öl fát szállítanak és a deszka készítéshez 8 rönköt adnak.
Murány uradalma.
(Gömör m.): Portio in possessione Zavadka – Portio in possessione Telgart – Portio in possessione Vernár – Possessio Kis Reöcze – Possessio Mnisány – Possessio Kopras

Tartalomgazda