HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 025. - No. 012.

Dátum 1692. szeptember 30., Kassa
Jelleg

12 oldal latin, eredeti.

Szöveg

"Aestimatio", amely 1686-os összeírás alapján készült Vas Gáspár kamarai officiális által. (Becslés: subditusok száma, úrbéres és egyéb bevételek, becsértéke örök és tényleges értékben.) – Aestimatio arcis et bonorum Muraniensium.
Murány:
A megerősített vár 2000 Ft. A vár alatt újonnan felépített major 400 Ft. Majorsági szántók három mezőben, 219 kassai köböl elvetésére alkalmasak, 1314 Ft. Három kert 400 Ft. Rét, 100 szekér szénát hoz, 600 Ft. Mészárszék évi árendája 120 Ft. Erdők évi hozadéka 120 Ft. Legeltetésből 60 Ft. Az alpesi legelők hozadéka 9 Ft. Folyók árendája 23,40 Ft. Van üveggyára: Officina vitriaria; hozadéka részben pénzben, részben üvegben 111 Ft. Az alattvalók évi censusa 600 Ft volna, de csak 300 forintot kell venni a változandóság miatt. A vizi fűrészmalomból kb. ezer deszka jut, á 12 dénár, 120 Ft.
Possessio Murányallya:
Van benne 9 telepes, akik 6 nyolcad telken élnek, ami megfelel egy egésznek, 150 Ft. Zsellér van 30, 750 Ft. Puszta nyolcad telek három van, 37,50 Ft. Évi adója 9 Ft. Élelmiszer címén fizetnek 48 forintot. A széna 36 forintért van bérbe adva. Kétkerekű malma 40 kassai köböl rozsot hoz, á 1 Ft, 40 Ft. Két disznó hízlalása 6 Ft. A molnár borjú fejében 1 forintot fizet, a kölyü után ugyancsak 1 forintot.
Possessio Murány Lehota:
9 telepes 1 egész sessiónak a háromnegyed részét lakja, 150 Ft. Puszta helyek száma (nyolcadosak) 6, 75 Ft. Zsellér 1 van, 25 Ft. Évi censusa 21,50 Ft. Élelmiszer címén fizetnek 31 forintot. A molnár a malom után 6 forintot fizet.
Possessio Hosszuréth:
Van 33 telepes, akik együttesen 3 egész sessiót birtokolnak, 600 Ft. Puszta telek van 9 nyolcad és egy tizenhatod, 118,75 Ft. Zsellér van 26, 650 Ft. Évi censusuk 200 Ft. Élelmiszer címén fizetnek 78,75 Ft. A két szabados együttesen fizet 100 forintot. Van két, 1–1 kerekű malma; a kölyükkel együtt fizetnek utánuk évenként 12 forintot, azonkívül 10 kassai köböl rozsot adnak. Két disznó hízlalása 6 Ft. A vashámor 18 forintot hoz évenként. A majorsági rét 4 szekér szénát, 24 Ft.
Oppidum Nagy Reöcze:
A városnak 25 telepese van; 7 teljes és 3 negyed sessiót laknak, 1550 Ft. Puszta telek van 3 és 3/4, 350 Ft. Zsellér van 6, 650 Ft. Lakik ott néhány nemes is, ezek lakóhelyei nem jönnek számításba. Régebbi censusuk 555 Ft volt, élelmiszer címén pedig 117,50 forintot fizettek. Ezt most együttesen 375 forintra szállították le. Kétkerekű malma 75 kassai köböl jövedelmet hoz. Két disznó hízlalása 6 Ft. 4 kölyü után fizetnek 6 forintot. A molnár borjú helyett 1 forintot ad. Magánosok kezén van 3 vashámor; összesen 66 forintot fizetnek.
Possessio Kis Reöcze:
13 telepes 1 egész telket birtokol, 200 Ft. Puszta egész telek van kettő és 3/4, 275 Ft. Zsellér 6 (mind szegény), 150 Ft. Évi censusuk 24 Ft. Élelmiszer címén adnak 20,25 forintot. Szent György és Szent Mihály adója 3,50 Ft. A malom után a molnár 6 forintot fizet.
Possessio Zdichava:
Van 17 telepes; ezek két egész, 1 negyed és 1 nyolcad telken laknak, 275 Ft. Puszta telek van 7 és 1/16, 93,75 Ft. A régi urbárium szerint van még ott 2 egész, 1/4, 1/8 és 1/16 telek, 287,50 Ft. Zsellér van 5, 125 Ft. Évi censusuk 24 Ft. Élelmiszer címén fizetnek 32 forintot. Szent György és Szent Mihály adója 3,80 Ft. A malom után fizetnek 6 forintot. Majorsági rétje 18 szekér szénát hoz, 108 Ft.
Possessio Vizes Réth:
23 telepes 3 egész, 1 fél és 1 negyed telken gazdálkodik, 750 Ft. Puszta telek 1 egész és 1 negyed, 125 Ft. Zsellér van 8, 200 Ft. Zsellér puszta telek van 3, 37,50 Ft. Évi censusuk 80 Ft. Élelmiszer címén fizetnek 54 forintot. Szent György és Szent Mihály adója 16 Ft. A vashámor után évenként 25 forint jár. A kétkerekű malom után a molnár ad a várhoz két kassai köböl rozsot. Két disznó hízlalása 6 forint. A kölyü után 1 forint jár. Az urasági rét hoz 2 szekér szénát, 12 Ft. Egy serfőző-üst után 1,80 Ft.
Possessio Umrlo Lehota:
Telepesek száma 9; 4 nyolcad és 1 tizenhatod telket laknak, 112,50 Ft. Puszta telek van 4 nyolcad, 87,50 Ft. A régi urbarium szerint van még ott: 2 és 3/4 egész, továbbá 1/8 és 1/16 telek, 268,75 Ft. Zsellérek száma 3, 75 Ft. Puszta zsellértelek 5, 62,56 Ft. Évi census 45 Ft. Élelmiszer címén fizetnek 30 forintot. Szent György és Szent Mihály adója 10 Ft. A majorsági földek 40 kassai köbölre elegendők, 240 Ft. Vashámor címén fizetnek a földesúrnak 40 forintot.
Possessio Lubonik:
Telepesek száma 12; összesen 11 tizenhatod sessiót bírnak, 137,50 Ft. Van 5 puszta tizenhatod telek, 31,25 Ft. A régi urbarium szerint van még 2 és 1/2 egész puszta telek: 250 Ft. Zsellérek száma 4, 100 Ft. Évi censusuk 32 Ft. Élelmiszer címén fizetnek 26 forintot. Van 2 vashámor, jár utánuk 40 Ft. Kétkerekű malma hoz a vár részére 25 kassai köböl rozsot. A kölyü után 1 forintot fizet a molnár. Két disznó hízlalása 6 Ft. Majorháza a tartozékokkal 200 Ft. Szántói 165 1/2 kassai köböl elvetésére elegendők, 993 Ft. Rétjei 18 szekér szénát hoznak, 108 Ft. A majorház mellett van 3 kert, 50 Ft. Elhagyatott halastava 20 Ft.
Possessio Chisno:
Van 22 telepes; 14 nyolcad telken osztoznak, 350 Ft. Van 7 nyolcad puszta telek, 87,50 Ft. A régi urbarium szerint van még ott egy egész és egy nyolcad puszta telek, 112,50 Ft. 3 zsellér, á 25 Ft, 75 Ft. 3 puszta zsellérhely, 37,50 Ft. Évi censusa 150 Ft. Élelmiszer címén fizetnek 38 forintot. Egykerekű malmának hozadéka (olvashatatlan).
Possessio Mnisány:
Van 16 telepes; 14 tizenhatodos telken osztoznak, 175 Ft. Puszta nyolcad telek van 6, 75 Ft. A régi urbarium szerint még két negyed és egy nyolcad puszta telek van, 62,50 Ft. Zsellér csak 1 van, 25 Ft. Van 3 puszta zsellérhely, 37,50 Ft. Évi adójuk 66,66 Ft. Élelmiszer címén fizetnek 25,25 Ft-ot.
Possessio Koprás:
A nyolc telepes 8 tizenhatod telken osztozik, 100 Ft. 2 zsellér, á 25 Ft, 50 Ft. 2 puszta tizenhatod telek, 12,50 Ft. A régi urbarium szerint van még egy negyed puszta, 25 Ft. Évi adójuk 33,38 Ft. Élelmiszer címén fizetnek 14 forintot.
Possessio Jolsva Taplocza:
10 telepes 15 tizenhatodos telepen osztozik, 137,50 Ft. Zsellér van 5, á 25 Ft, 125 Ft. Van két tizenhatodos puszta telek, 12,50. A régi urbárium szerint van még 4 egész, 1–1 negyedes, nyolcados és tizenhatodos telek, 443,75 Ft. Évi censusuk 50 Ft. Élelmiszer címén fizetnek 51 forintot. Majorsági rétek 3 szekér szénát hoznak, 18 Ft. Parasztmalma egykerekű, mely után a molnár 13,80 forintot fizet.
Possessio Süvéthe:
6 telepes 5 nyolcados telken osztozik, 125 Ft. Két egész telek mint inscriptio nincs értékelve. Elhagyatott puszta telek van 4 egész, 1 kétharmados, 1 egynegyedes és 1 egynyolcados, 504,16 Ft. Zsellér van 8, 200 Ft. Évi censusuk 75 Ft. Élelmiszer címén fizetnek 52,50 forintot. Borjú helyett 1 Ft. A sajón lévő kétkerekű malom 50 kassai köböl rozsot hoz. Kölyü után és borjú címén a molnár 1–1 forintot fizet. Két disznó hízlalása 6 Ft. A majorsági szántók 12 kassai köböl elvetésére elegendők, 72 Ft. A rét 2 szekér szénát hoz, 12 Ft.
Portio in possessione Zavadka:
17 telepes 19 tizenhatodos telken osztozik, 237,50 Ft. Van 5 tizenhatodos puszta telek, 31,25 Ft. A régi urbárium szerint volt még 7 negyedes telek, 187,50 Ft. Ugyanott a zólyomi kamarának 12 jobbágytelke, melyek itt nincsenek értékelve. Zsellér van 11, 275 Ft. Évi censusuk 21,66 Ft. Élelmiszer címén fizetnek 26,66 forintot. A malom után fizet a falu 4 forintot. Vizi fűrészmalma másutt elszámolva.
Possessio Sümöcze:
40 telepes 3 egész, meg egy egynegyedes és egy egy tizenhatodos telken osztozkodnak, 662,50 Ft. Puszta telek 2 egész, 1 nyolcados és 1 tizenhatodos telek, 218,75 Ft. A régi urbárium szerint vlt még 2 egész és 2 negyed puszta telek, 150 Ft. Zsellér van 5, á 25 Ft, 125 Ft. Évi censusuk 80 Ft. Élelmiszer címén fizetnek 95 forintot. Az egykerekű malom után fizetnek 5 forintot. Nyestbőr címén 3 forintot. A földesúri rét 4 szekér szénát hoz, 24 forint.
Portio in possessione Telgárt:
4 telepes osztozik 6 nyolcados telken, 150 Ft. Puszta nyolcados telek 3 van, 37,50 Ft. Zsellér 1, á 25 Ft, 25 Ft. Évi censusa 18,32 Ft. Élelmiszer címén fizetnek 20 forintot. A malom után fizetnek 2 forintot. Nyestadójuk 3 Ft. E falu kétharmad részét a boldogult nádor a szepesi káptalanra iratta.
Portio in possessione Vernár:
1686-ban a katonaság lakóit teljesen szétszórta; a megmaradtak 1 egész jobbágytelken élnek, 100 Ft. Évi censusuk 23,33 Ft. Élelmiszer címén fizetnek 15 forintot. Erdeje jó épületfára és zsindelykészítésre.
A fenti javakból idegeneknek elzálogosítva:
Oppidum Jolsva a kassai jezsuita collegiumnak 33,333,33 Ft.
Pagus Nandrás a Hatvani családnak.
Possessio Phorella et Helpes a Keczer családnak.
Parlag pagus is idegeneknek elzálogosítva.
Telgart és Vernár 2/3 részben a szepesi káptalannak.
Polanka az esztergomi káptalannak 15,000 forintért.
Murány váruradalma.
(Gömör m.): Murány Possessio Murányallya – Possessio Murány Lehota – Possessio Hosszuréth – Oppidum Nagy Reöcze – Possessio Kis Reöcze – Possessio Zdichava – Possessio Vizes Réth – Possessio Umrlo Lehota – Possessio Lubonik – Possessio Chisno – Possessio Mnisány – Possessio Koprás – Possessio Jolsva Taplocza – Possessio Süvéthe – Portio in possessione Zavadka – Possessio Sümöcze – Portio in possessione Telgárt – Portio in possessione Vernár

Tartalomgazda