HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 021. - No. 019.

Dátum 1688. május 2. után
Jelleg

282 ered. sz. pag., magyar, egykorú másolat.

Szöveg

"Inventarium et Conscriptio" (Összeírás: subditusok neve, állataik, úrbéres szolgáltatásaik, allódiális szántó és kaszáló, malmok.)
A falvak mellett feltüntetve: "tótok lakják", "orosz falu". Jobbágyok névvel. Telkek virgában mérve. Fiak neve, kora. Lovak, ökrök, tehenek, juhok, sertések, méhek száma. Jegyzetben feltüntetve, hogy gyalogszeres vagy marhával szolgál-e, uradalmi tisztségviselők (sáfár, ispán, udvarbíró, majoros). Puskaművesek, gombkötők, udvari postás, főbíró, lakatos, szűcsmester, varga mester, takácsmester, gyalogszer özvegy, kerékgyártó mester, bodnármester, csizmadia, kovácsmester. Zsellérek, házatlan zsellérek (megjelölve kinél lakik). Bujdosó jobbágyok (megjelölve hova ment, ki bírja a jószágát). Birtoktörténeti adatok. – Census, jövedelem. Majorsági szántóföldek (3 nyomásban), majorsági rétek (névszerint részletezve). Pálinkafőző üstökből, felsorolva név szerint kinél vannak az üstök, 11 db. Vargák évi 4 pár férfi csizmával tartoznak vagy 2 férfi és 3 asszonynak valóval. Az udvar szükségére tartoznak bőrt kikészíteni, saját költségükön a tisztek rendelése szerint. Udvar szükségére olcsóbban tartoznak árulni. Halászás tilos (implicite beleérti a rákászást és pisztrángfogást is). Erdő tilalmas. Őszi és tavaszi vetésből kilencedet adnak. Sertésből pázsittizedet soha nem adtak, ha makkoltatni hajtanak, onnan jár. Rajból, bárányból tizedet nem adnak. Ha valaki erdőt irt, az így nyert föld után hét évig nem ad dézsmát. Mészárszék, minden vágásért tartozik az udvarnak. Két kétköves malom. Vendégfogadó, serfőzőház. Mángorló, az udvar szükségére minden munkát tartoznak elvégezni. Papírcsináló malom, bére. Portörő, most csak a helye van meg. Fűrészmalom. Hutát most restaurálják. – Szolgálatok: Mindennemű szolgálattal tartoznak a tisztek rendelése szerint. Öt mértföldnyire szekérfuvarral tartoznak, Amikor az alföldi munkára aratókat hoznak, pallért tartoznak melléjük adni gondviselésükre. Minden mesterember tartozik a nyári munkában harmadnapig résztvenni, azonkívül kendernyűvésben, káposzta és malomgát körül való munkában résztvenni. Takácsok tartoznak a tisztek által kiosztott fonalat, akár majorsági, akár jószágból adminisztrált, megszőni. A nagysárosi takácsokra is osztanak bizonyos számú tót fonalat. A puskások tartoznak vadászni, saját pénzükön vett puskaporral. A vadászatnak semmi hasznából nem részesülnek. Minden paraszti munka alól mentesek. – Büntetések. Falvaknál. soltészi telkek, pópai telkek. Elhagyott telkek: "puszta veszszők"; vesszők mértéke. – Census: drublyas adó, virrasztópénz, pasztornyik, káposztafő, tyúk, lúd, fűrészelni való tőke, tojás, ártány, juh fiastól. (Más falvakban hozzájön: veszling túró, nyúl, borjú, méz, vaj.) Adózab. – Papságtól való adó: pénz és egy nyest. Soltészságtól való adó: malompénz, postapénz, katonapénz, hordásért, károlymadár, császármadár, törkölypénz. Jövedelem ugyanúgy mint Zborónál. Mindennemű szolgálattal tartoznak. Soltészek, pópák lóháton és gyalog szolgálattal tartoznak, valamint gátcsinálással, borszállítással, tavasszal három napi szántással.
I. Rákóczi Ferenc árváinak javai. Makovicza uradalom.
(Sáros m.): Zboroi körzet: oppidum Zboro – Vár allya (praedium) – Bikoro – Ondavka – Felsö Polyana – Also Polyana – Smilna – Csarno – Stebnik – Regetö
Gaboltoi körzet: Gabolto – Kurova – Petrova – Freczke – Also Tvaroszt – Felsö Tavaroszta
Bartfa Ujfalusi körzet: Bartfa Ujfalu – Mlinarócz – Sassova – Komorocz (abalienal)
Hraboczi körzet: Czernina – Also Mirosso – Hrabocz – Felsö Mirosso – Bellovesa – Brezovka – Jurko Valya
Kurimai körzet: Kurima – Hraboczik – Lipova – Fias – Dubina – Kapissova
Svidniki körzet: Also Svidnik – Meszticzka – Semetkocz – Olsavka – Tissincz – Krusincz – Bukocz – Dobroslava – Gribova – Ladomér – Also Bisztrina
Alienalt faluk: Patoka – Viszlava – Duplin
Krainai körzet: Kruszlyova – Also Komarnik – Krajna Polyana – Keczkocz – Porubka – Felsö Komarnik – Hunkocz – Bodradzo – Bisztra – Dolhonya – Alsó Orlik – Kuktocz (praedium)

Tartalomgazda