HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 021. - No. 018.

Dátum 1688
Jelleg

37 oldal latin és magyar, töredékes egyszerű másolat.

Szöveg

"Extractus urbarii…" (Tabellába foglalt összesítés az úrbéres, majorsági és egyéb földesúri regália bevételekről.)
Összeírás falvanként.
Makoviczai uradalom:
Pénzjövedelem: kenézek censusa, pópák censusa, jobbágyok censusa, őrpénz, legelőpénz, káposztafejekből, kifőzött üstönként, deszkának alkalmas törzsekért, tyúkokért. ludakért, tojásokért, hízott disznóért, juhtizedért, pásztorpénzért, ölfáért, száraz kocsmáért, zsindelyért, teknőkért és kádakért, legelő-, füst-, macska-, zsindelypénz, "ház taxája", nyestért, borjúért, nyúlért és madárért, sajtért, mézért, vajért, viaszért, faggyúért, hántolt tatárkáért, fuvarváltságért, borsóért, kendervetésért, rókabőrért, festőműhely bére, hízott disznó megváltásáért, malombér, konyhai élelmiszerekért. – Különböző javak: Kenézi telkek, népes és elhagyott (barázdában mérve); jobbágyi telkek; pópai telek. Jobbágyok fiainak száma. Lovak, ökrök, tehenek, kecskék, juhok, sertések, méhek száma. Ugyanaz külön a kenézeknél és pópáknál. Zabtized. "Pisztrangos víz", "közönséges halas viz". Konyhára zabszolgáltatás. – Különböző személyek: Pópák, marhával és gyalog szolgálatot terljesítők; jobbágyok, marhával és gyalog szolgálatot teljesítők; zsellérek, marhával és gyalog szolgálatot teljesítők; szabadok; lóval szolgálatot teljesítő szabadok. Sáfár, vice provisor, bíró, takács, kertészsegéd, varga, asztalos, hajdú, üveges, puskaműves, kádár, halőr, sütő (? rostiarius), háznélküli zsellérek. – Búzataxa, rozstaxa, kétszerestaxa, tatárkataxa, faedény taxa, kád taxa, vízhordó csebrek taxája, tányérok taxája, bocskor taxa, borsótaxa, kendermag taxa.
A nagysárosi uradalomban.
Pénzjövedelem: kenézi taxa, pópai taxa, károlymadárért, jobbágyoktól census, festőműhely bére, karácsonyra ajándék, vámház jövedelme és bére, borkimérés megváltása. – Különböző javak: censuális tyúk, tojás, bárány, juhsajt, öv. Különböző nyereségek: borkimérésből, pálinkamérésből, őszi és tavaszi vetésből tized, allódiális szántóföldből és rétből, gabonából, kenderből, gyümölcsaszalásból, malomból (a szokásosokon kívül főtt árpavizet is ad), hízott disznóból, erdőből, allódiális szőlőből, juhtizedből, taxalis bárányból. – Fiak száma. Lovak, ökrök, tehenek, juhok, sertések, méhek száma. Szabad telkek, kenézi telkek, jobbágytelkek elhagyottan és népesen. Marhával és gyalog szolgálatot teljesítő kenézek, zsellérek, ispánok. Kenéztaxa. Iródeák. "Böjti csik administratilja", "Ado sulyom", "Taxa csizma", "Taxa vass", "Szabados nemes ember", "Taxas nemes ember". Mesterek: kővágó, varga, híd csináló, kovács, szabó, kerékgyártó, "várhoz szolgáló czigány", ács, bognár, "futosó biróű", "lóval hordozó posta", halász.
Tokaji uradalom:
Pénzjövedelem: taxapénz, fertonpénz, praedium árendája. Különböző jövedelmek: taxabor, szőlőkaró, taxa búza. Egyéb hasznok: majorsági szőlő, majorsági rét, majorsági szántóföld, vízimalom, dézsmabor, dézsmabúza, tilalmas erdő, szárazmalom, rakó kő bánya. – Lakók: "marhas jobbagy", gyalogszer jobbágy, zsellér, "lóval hordó szabados", fiak száma. Lovak, ökrök, tehenek, juhok, sertések, méhek száma. Telkek.
Ecsedi uradalom:
Összeírás falvanként. Pénzjövedelem: mészárszék, keresztyénpénz, hídvám jövedelem, sallopénz, makk arenda, fertő pénz, tyúkpénz, adó marha, adó borjú, adó tyúk, adó lúd, adó tyúktojás, adó vaj, adó lenmag, adó kendermag, adó káposztafő, adó csik, adó veszling túró, adó száraz gyümölcs, adó nyers gyümölcs, adó kősó, jövedelmi só, adó olaj, ajándék fejsze, ajándék kesztyű, ajándék bőr kapca. – Jobbágytelek (népes, elhagyott). Fiak száma. Lovak, ökrök, tehenek, juhok, sertések, méhek száma. Marhás jobbágy, gyalogszer jobbágy, gyalogszer özvegyasszony, főbíró, kisbíró. – Adószűr, majorsági szőlő hozama, majorsági rét és hozama, majorsági szántóföld és hozama, makkor erdő tilalmas és szabad, nyilas széna, őszi és tavaszi vetés dézsmája, halászó víz, sójövedelem, vízimalom, kántoror kocsma, sokadalmas kocsma, continua kocsma, bordézsma, báránydézsma, disznótized, rajdézsma.
Tisztségviselő (officialis), katona, halász, szabados, ács, kovács, mészáros, varga, bodnár, ménes pásztor, juhász, barom pásztor, egyházfi, kerülő, taxás ember.
Rákóczi javak. Tokaj, Ecsed, Makovicza, Patak, Regéc, Nagy Sáros uradalmak. (Sáros, Zemplén, Abaúj m.)
Makoviczai uradalom: Zboro – Bikaro – Also Polyanka – Csarno – Felsö Polyanka – Ondavka – Stelnik – Regetö – Smilna – Felsö Mirasso – Also Mirasso – Jurko Volya – Csernina – Brezovka – Bellovesa – Bartpha Uly Falu – Mlinarocz – Sassova – Kapissova – Hraboczik – Lipova – Kurima – Dubina – Fias – Also Svidnik – Meszticzke – Semetkocz – Gribova – Olsavka – Bukocz – Krusincz – Tisincz – Dobrozlova – Also Paztrina – Also Orlik – Kruslyova – Also Piszana – Felsö Piszana – Hunkocz – Dolhonya – Also Komarnik – Felsö Komarnik – Porubka – Krajna Polana – Bodrodzal – Bisztra – Gaboto – Kurova – Also Tvarosca – Petrova – Fricske – Felsö Tvaroscza
Nagysárosi uradalom: Nagy Sáros – Megye – Radicska – Zetek – Kucsin – Német Vágás – Kozanka – Porubka – Hankocz – Retkes – Sáros Patak – Ardo – Petroho – Erdö Bénye – Tolcsva – Ulyhely – Kis Toronya – Cserneho – Borsi – Nagi Bari – Nagj Toronya – Ujsor – Stancz – Izsip – Banocz
Tokaji uradalom: Tokaj – Tarcal – Keresztur – Rakamaz (praedium) – Vencsellő – Gava – Berczel – Balsa – Szabolcs (deserta) – Timar – Karad – Vamos Uly Falu – Tisza Ladány – Téglás
(A tokaji uradalomhoz tartozó helyek, melyek jövedelmét másutt tünteti fel:) Püspök Ladány – Nyir Adon – Lök – Eöd – Zelemér – Nyir egihaza – Tarján – Hosszu Paly – Poczay – Monostor Paly
Ecsedi uradalom: Matocs – Geberjen – Börvej – Vallaj – Mérk – Szálka – Jarmo – Majom – Tőke Terebes – Gelvacs – Dob – Szent Miklos – Kiraly Darocz – Nyiregyhaza – Nyir Adon – Nyir Bator – Gyulaj – Pócs – Szaniszló – Misz Tót Falu – Busak – Nagy Sikarlo – Apa – Joseph Haza – Görbéd – Fabjan Haza – Kis Sikarlo – Porcsalma – Kalmand – Beda – Felsö Abrany – Also Abrany – Magyar Csaholy – Csan – Usztato – Desar – Kecz – Per – Gennyete – Fejér Gyarmat – Kis Ar – Tivadar – Tarpa
(Az ecsedi uradalomhoz tartozó elhagyott helyek:) Nagy Egyed (exempt.) – Kis Ecsed – Sz. Marton – Tunyog – Szaldobagy – Jarmi – Ghilvacs – Tagy – Gyöngy – Kis Falud – Nyir Egihaza – Radvany

Tartalomgazda