HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 016. - No. 003.

Dátum 1719. szeptember 24., Pozsony
Jelleg

1. 2 oldal latin, egyszerű másolat.
2. Forgács-féle terhek elszámolása, 3 oldal, latin.

Szöveg

Összeírás – Conscriptio (Zálogbirtokosok neve, zálogösszeg, alkalmazottak fizetése.) Készítette: a pozsonyi kamara számvevősége.
Zálogbirtokosok nevei, becsértékek, alkalmazottak fizetése, elszámolások, adósságok, törlesztések, kiadások. Földesúri allódiális majorok, állatállomány (Pöstyén), juhászat (Galgócz). Földesúri kertészek (Galgócz). Földesúri erdők.
Galgóc uradalom elzálogosított falvai. Zálogbirtokosok: Báró Nyáry , nagyszombati jezsuiták, Ujfalussy János, Melchior Sándor, Péterffy , Mattyasovszky Ferenc, királyi fiskus.
(Nyitra m.): Drahocz – Jalso – Kelecsin – Ratnocz – Vágh Szerdahely – Bajna mezőváros – Paszto – Banka – Nagy Koszmál – Kis Koszmál
Kincstár kezelésében: Galgócz – Kosztolanka praedium – Dics praedium – Szent Péter – Bereghszegh – Uyvaros mezőváros – Vörösvár – Madunicz – Pöstyén, város és fürdő (Héviz) – Udvarnok

Tartalomgazda