HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 016. - No. 002.

Dátum 1715
Jelleg

1. 34 oldal latin, egyszerű másolat.
2. Elzálogosított birtokok összeírása.

Szöveg

"Conscriptio" (Összeírás: subditusok száma, az uradalom úrbéres és egyéb bevételei részletesen.)
Jövedelemforrások az uradalom számára: zsellércensus, jobbágycensus, hídvám, sóvám, mészárszékek árendája, faggyúszolgáltatás, halászat árendája, vásárjövedelmek, tégla-cserép égetés, kocsmák, fogadók, xenodochium, kereskedők (zsidó, rác), malmok (termény, hízlalás), szőlők (tized, hegyvám: zab, kalács, kappan), tized terményekből, báránytized, sertéstized, méhtized, robotmunkák készpénz értéke, hídkarbantartás, allódialis szántók és rétek hozama, deserták és irtások hozama, vadászatból, vadőrök vadszolgáltatásai, száraz kocsma, komlószolgáltatások, ajádnékok (tyúk, tojás, sajt, vaj, sáfrány, kappan). – A földesúri allódium számára jövedelemforrások: fazekasoktól készpénz, hordókészítőktől készpénz, kerékgyártóktól készpénz, vendégek censusa és árendája, makkoltatás. – Az egész birtokok összjövedelme, külön-külön az egyes részbirtokok jövedelmével. – Becslések a felsorolt birtokokról. Nagy Tapolcsánynál az uradalom terhei és adósságai.
Galgóc váruradalma.
(Nyitra m.): Galgócz, Dics praedium – Szent Péter – Berekszeg – Ujváros mezőváros – Vörösvár – Madunicz – Pöstin mezőváros – Héviz (fürdő) – Bajnocska – Drahocz – Jalsó – Kelecsény – Vágh Szerdahely – Banka – Bajna mezőváros – Pásztó – Ratnocz – Felső Merasich – Tavarnok (uradalom köztpont) – Nemcsicz – Kusznicz – Teszár – Velussocz – Zavoda – Podhragya – Prassicz – Zlatnik – Kissvendégh – Nagy Herestény – Hecse – Vörösvár – Kis Kozmál – Nagy Kozmál – Csarad – Fekete Kelecsény, Olicho praedium – Hézér – Maroth mezőváros – Gesztócz – Szent Marton – Kis Szelezin – Sztránya praedium – Zlatnye – Völcsicz – Ghymes Kosztolán – Pochaban – Nagy Vendégh – Redek – Szolcsanka – Brincz – Nagy Szullyán – Kis Szullyán – Nagy Jácz – Nagy Tapolcsán mezőváros – Pereszlény – Komjaty – Alsócsornok – Fölseő Csornok praedium – Gyarak – Nagy Mánya – Gődör praedium – Szencse – Iny – Alsó Lüle – Gyarmath Lehotka – Vajk – Zitva Ujfalu – Nagy Hind – Babindal – Kalász – Ghymes – Pográny – Alsó Malanta praedium – Csitár – Nagy Belád
Elzálogosított Forgács-birtokok, esztergomi káptalannál: Maroth mezőváros – Fekete Kelecsén – Csárád – Hezér – Hecze – Szent Márton, Olicho praedium
Eszterházyaknál: Nagy Kozmál – Kis Kozmál – Nagy Tapolcsány

Tartalomgazda