HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 016. - No. 004.

Dátum 1741
Szöveg

Aestimatio
Martinácz:
Fél és negyed telkek. Igával rendelkező jobbágyok, heti 2–3 napot dolgoznak 18-an, értéke. Gyalognapszám értéke, Péter Páltól Szt. Mártonig dolgoznak. Méhekből jövedelem, értéke. Lenfonás jövedelme, értéke. Makkoltatás jövedelme, értéke. Vadászni tartoznak, ha nincs vadászat, mindenki nyúllal tartozik. Kúria allódiummal, értéke. Allódiális szántók, búzával bevetett holdak drávai köblökben, értékük. Rozzsal bevetett terület, értéke. Kölessel, zabbal, hajdinával bevetett holdak, értékük. Árpát nem vetnek. Allódiális szőlők, nagyságuk kapásokban, értékük. Aszalt szilva, alig értékelhető. Tehenekből elért vaj és sajt mennyiség az összeírás szerint. Bikából jövedelem. Borjakból jövedelem nem értékelhető. Disznójövedelem várható hozama. Szárnyasokból várható haszon. Allódiális méhek jövedelme közepes évben. Kert hozama, értéke.
Verbanovecz:
Sertés census, értéke. Fa és zabcensus értéke. Trágyát kötelesek hordani, értéke.
Poliana:
Censusba adott csirkék, értékük, tojások, értékük. Vadászat censusa, értéke, Szüretkor robotolnak. Heti roboton kívül földesúri réteken dolgoznak, értéke. Lenjövedelem értéke. Hegyjog jövedelme, értéke.
Otokovecz:
Kastély épületekkel, kováccsal, értéke. Varasdnál van feltüntetve. Hozzátartozó allódiális földek, befogadóképességük búzából, rozsból, kölesből, hajdinából, értéke. Rétek, nagyságuk kaszásokban, szénahozamuk, értékük. De Cordo seu Sicilimente, hozama, értéke. Vám, hozama, értéke.
Novokovecz:
Puszta telkek, értékük. Rétjeiket földesúr számára kaszálják, hozama, értéke.
Karlovecz:
Földesúri rétek, nagyságuk kaszásokban, szénahozamuk, értékük. Malomcensus, értéke.
Szenterzsébet:
Kúria fából, értéke. Hozzátartozó szántók, bevetett holdak, befogadóképességük köblökben, értéke. Allódiális szőlők, értékük. Malom 4 kőre, hozama, értéke. Mészárszékből nyelv, értéke. Makkoltatás jövedelme, értéke. Censusba lent és kendert is adnak, értéke. Káposztát palántáltatnak, értéke. Összegezés.
Gotthal Gábor birtokai.
(Varasd, Kőrös m.): Martiáncz – Szuchadelhina – Verbauovecz – Peliane – Alsó-.és Felső-Egidovecz – Otanehecz seu Hrastovlán – Chachania – Novakovecz – Szaboticze – Karlovecz – Sz. Erzsébet – Prekehina – Zamlako – Ruklyena – Viniane

Tartalomgazda