HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 013. - No. 009.

Dátum 1647. április 24., Ecsed vára
Jelleg

37 old. magyar, ered. Nyomtatásban: Makkai, I. Rákóczi György.

Szöveg

"Inventarium", melyet Rákosi Ferenc és Bodoki János készítettek. (Összeírás: vár részletes leírása, majorság, kertek, állatok, gazdasági eszközök, berendezés.)
Ecsed vár:
Vár-részek: Báthory István bástyája és a körülötte lévő épületek és minden bennük feltalálható ingó vagyon és felszerelés. – Káposztás bástya. – Udvarbírói ház. Sütőház. – A belső várban ebédlő palota, lányok palotája stb. – A konyha mellett egy meggyes, egy virágos és egy veteményes kert. – Száraz malom minden felszerelésével. – Borok száma a különböző pincékben. – Egy lugasos veteményes kertben: vereshagyma-ágy 65, fokhagyma-ágy 20, petrezselyem-ágy 45, borsó-ágy 10.
Kys Ecsed:
Egy szőlőskert. – Veteményeskert vereshagyma, fokhagyma, mogyoróshagyma, petrezselyem-ágyakkal. – Csűr. – Majorház; ennek baromfi-állománya: tyúk 50, csirke 69, öreg lúd 26, lúdfi 15, pulyka 14, kappan 9.
Majtény:
Udvarház. Csűr a benne tartalékolt gabonaneműekkel: búza, köles, kender stb. – Az udvarházhoz tartozó állatok név és szám szerint. – A Kraszna folyón két malom. – A veteményes kertben: vereshagyma-ágy 54, fokhagyma-ágy 40, maghagyma-ágy 8, petrezselyem-ágy 28.
Börwey:
Majorház. – Állatok és szárnyasok szám szerint. – Csűr. – Veteményes kert: az előbbiekhez hasonlóan nagyszámú ággyal. – Méh 24 kassal. – A gabonaneműekből vetnek: búzát, rozsot, zabot. borsót, lencsét.
Báthor:
Udvarház. Új csűr. Ökör pajta. – Marhák szám szerint. – Veteményes kert, a többi között 106 petrezselyem-ággyal.– Két helyen füves-kert. – Erdő 3.
Nyiregyháza:
Hasonló az előbbiekhez.
Rákóczi javak. Ecsed tartozékai.
(Szatmár m.): Ecsied vára – Kys Ecsed – Majtheni – Börwey – Báthori – Nyiregyháza

Tartalomgazda