HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 013. - No. 008.

Dátum 1621
Jelleg

26 old. magyar, egyszerű másolat.

Szöveg

"Urbarium et Nomina Possessionum ab antiquo ab Arce Eched abalienatorum" (Lakott és puszta telek, birtokos neve, zálogösszeg.)
Teljesen, szinte betűről betűre egyezik az 1614. UC 13 : 7-tel, aki tehát keresi a fenti számhoz tartozó adatokat, ezen szám alatt megtalálja.
Ecsed várától elidegenített javak.
(Szatmár m.): Domahyda, Petheö István – Portio nobilis Gáspár Zerdahelyi – Berencze Chomaközi Péter özvegyéé – Görbed Csomaközy Péter özv. – Josyphaza Csomaközy Péter özv. – Sárkeöz Kákonyi cs. – Tartocz – Bykzadd – Kormozann Hidy Györgyé (Az utána valók is az övé, Raxa-ig bezárólag.) – Lekencze – Terep – Felseőfalu – Kaniháza – Buriánháza – Türvékonia – Raxa – Bikzat Tatay Ferencé – Uyváros – Szamos Telek – Parlagh Tatay Ferencé – (Zimir Warallia) Szinér-Várallya Hidy Györgyé – Apa Perényi Gáboré – Apa Bogdán Ferencé – Apa V. Mihályé – Udvary Thathay F.-é – Batiz Lónya-i Cs.-é – Nagy Sadann Petheö I.-é – Nagy Sadan Némethy J.-é – Dobb Ankerreiter M.-é – Dobb Z. Mihályé – Gylvacz – Thöke Terebes Bogdány Tamásé – Zenth Miklós Lónyay cs. – Zenth Miklós Lónyay Menyhérté – Kálmánd Pribék Pálé – Kálmánd Czeglédy családé – Beörwey Gyulafy Miklósé – Maythenn Kiss Mártoné – Maythen Bogdány Ferencé – Maythenn (Baltigh Jánosé) – Walay (portio) Borbély Miklósé – Lapos Banya – Nagy Léta Badoy György özv. – Kenez (portio) Károlyi Mihály – Kenez (portio) Semyen-i Miklós – Zanizlo Rédey Ferenc – Kiralitelke Lónyay András özv. – Timar Bessenyey Boldizsár – Zentmihály Lónyay Menyhért – Thedey Ramochay István – Sykallo Ankerreiter Mihályé – Busak (portio) Szeöke Mátyásé – Busak (portio) Illky Jánosé – Barttfalva (portio) Szeöke Mátyásé – Barttfalva (portio) Illky Jánosé – Monostor Szeöke Mátyásé – Hoba Csomaközi Péteré – Sebes Patak Csomaközi Péter özv. – Felső Weres Mart Szirmay György – Weres Mart Zepesy István – Borhidd Csomaközi Péter özv. – Lypo Csomaközi Péter özv. – Crasso (portio) Ankermeister Mihályé – Crasso (portio) Bagossy Pál – Ombod (portio) Lónyay Gergelyé – Ombod (portio) Lónyay Menyhérté – Ombod (portio) Estepán Istváné – Amacz Szilágyi cs. – Adonn Csomaközi Péter özv. – Abaranffalva (portio) Dengeleghi Miklósé – Abranffalva (portio) Dóczy Lőrincé – Abranffalva (portio) Dóczy Pálé – Abranffalva (portio) Malacky Györgyé – Abranfalva (portio) Bárczy Istváné – Abranffalva (portio) Palko Ferencé – Lugass Petheö István – Enczencz Veley István – Gyulay Bogdán János – Pocz Hagymásy György özv. – Pochcz Borbély A. – Levelek (portio) Csomaközy András. – Levelek (portio) Peres Zsigmond – Hodaz (portio) Hagymássy György özv. – Hodáz (portio) Ramochai István – Wasváry (portio) Szentivány István – Wasváry (portio) Possay Zsigmond – Leta Sándor Pál – Janossy Tathay Ferenc – Loranthaza Tathay Ferenc – Baktha Tathay Ferenc – Tarpa Kákonyi István – Eököritó (portio) Rédey Péteré – Eököritő (portio) Ráday Gedeon özv. – Porczalma Csapy cs. – Keölche Szirmay György – Cheke Szirmay György – Chetffalva Uray György – Penighe Ispán István – Geberjem Rédey Péter – Nagi Zekeres (portio) Ispán Ferencé – Nagi Zekeres (portio) Czeke Miklósé – Gyarmath Doczy András – Gyügye Hidy György – Gyarmath (portio) Choknyai Benedek – Oroszy Németi János – Kys Namény Lónyay Zsigmond – Nagy Arr Gyulafi Mihály – Nábrád Gyulafi Mihály – Alsó Kegie Szirmay György – Felseő Kegie – Czeögh Lónyay Menyhért – Usztató – Czyann (porito) Székely Farkas – Czyann (portio) Balásházi László – Rakamaz Bárczi Imre – Mogyoross Szirmay György – Mogyoross Lónyay Zsigmond

Tartalomgazda