HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 013. - No. 010.

Dátum 1647. május 5.
Jelleg

30 old. magyar, egyszerű másolat.

Szöveg

"Connumeratio Colonorum" (Összeírás: jobbágy neve, állatai.)
Fábiánháza:
Telepesek név szerint. Fiúk. – Ökrök, lovak. – A felsorolt telepesek közt: szabó, szabados, erdő-bíró, tizedes, kerülő és puskás, katona.
Szentmárton:
Telepesek név szerint, mint előbb, köztük chiorda-pásztor, fizetett katona.
Merkh:
Telepesek név szerint, mint az elsőnél, köztük szabadosok, katonák.
Wallay:
Telepesek név szerint, köztük: cséplő-vajda, csorda-pásztor, másutt szolgáló, ácsmester, kerülő, kádár, szabados.
Beörwey:
Telepesek név szerint, köztük: kerülő, csorda-pásztor, béres, pallér, szabados és szabados katona.
Kálmánd:
Telepesek név szerint, köztük: ács, kerülő, csorda-pásztor, széna-kerülő.
Kis-Ecsed:
Telepesek név szerint, köztük dobos, hópénzes, puskás, szabados, pallér.
Maythen:
Telepesek név szerint, köztük: béres, molnár, egyházfiu, kerülő, darabant, szabados katona, pallér, csűr-bíró, kertész, ménes-pásztor, kulcsár, malom-mester.
Therebes:
Telepesek név szerint, köztük: molnár, szabados katona, darabant, erdő kerülő.
Szent Miklós:
Telepesek név szerint, köztük: szabados katona, szabados darabant.
Ghilvacz:
Telepesek név szerint, köztük: szabados, kerülő, juhász, darabont, disznópásztor.
Thagy:
Telepesek név szerint, köztük:kanász, csordapásztor, gyaloghadnagy, szabados katona, halász, kerülő, borjúpásztor, szabados darabant.
Tharpa:
Telepesek név szerint, köztük: kádár, zsindelycsináló, szabados katona, szabados drabant, vinczellér.
Mathocz:
Telepesek név szerint, köztük: szabados darabant, halász, koldus, révész, malom-mester.
Báthor:
Telepesek név szerint, köztük: béna, ágy, bodnár, kerülő, csordapásztor, kapus, sajtnyomó, cséplő, serfőző, pallér, erdőkerülő, kertész, juhász, kapus.
Nyr Adony:
Telepesek név szerint, köztük: erdőkerülő, szolga, új juhász.
Rákóczi javak. Ecsed vára és tartozékai.
(Szatmár m.): Fábiánháza – Szentmárton – Merkh – Wallay – Beörwey – Kálmánd – Kis-Ecsed – Maythen – Therebes – Szent Miklós – Chilvacz – Thagy – Tharpa – Mathocz – Báthor– Nyr Adony

Tartalomgazda