HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 013. - No. 007.

Dátum 1614
Jelleg

28 old. magyar, egyszerű másolat.

Szöveg

"Urbarium" (Összeírás: lakott és puszta telkek száma, zálogösszeg, birtokos neve.)
Domahyda:
Telepesek szám szerint, egész telkes 37. Puszta hely 1. – Vám, melynek 12-ed része Domahydi Miklósé. – 11 eke mehet ki szántani. – Néhány nemes is lakik ott paraszti telken.
Portio nobilis Gáspár Zerdahelyi:
Jobbágytelek 8, pusztahely 7. 2 eke mehet ki szántani.
Berencze:
Egész telkes jobbágy 50, zsellér 5. – Malom a Szamoson 2. – Dorocz karlo 1. – Szent Mihály adója 9 frt. – Vágó tehenet adnak 1. – 7 eke mehet ki szántani.
Görbed:
Helyes jobbágy 20, puszta hely 9. – Szent Márton adója 15 frt. – 4 eke mehet ki szántani.
Josyphaza:
Helyes jobbágy 50, puszta ház 1. – Szőlő 3. – Szent Márton adója 25 frt. – Borból, búzából dézsmát adnak. – 10 eke mehet ki szántani.
Sarkeöz:
Helyes jobbágy 91. – Major; ahhoz való majorföldek, kaszáló rétek, erdők. – Szőlő 1. – Szent Mihály adója 95 frt. – Ferton pénzt adnak esztendőként 28 frt. – Eke mehet ki szántani 20. – Vám, egészben az övé. – Búzát is, zabot is 60–60 holdon vetnek. – Nemes emberek száma 6. Szabados emberek száma 3. Zsellérek száma 10.
Tartocz:
Helyes jobbágy 6, puszta hely 2. – Census 1–1 telektől 50 dénár. – Nyest árában adnak minden telektől 33 dénárt. – Adnak ajándékot is.
Bykzad:
Telek négy, melyeken 10 jobbágy lakik. Puszta 1. – Adója mint Tarlocznak. – Tehenet is Tarloczcal együtt adnak.
Kormozann:
1 telek két jobbággyal.
Lekencze:
Puszta hely 1.
Teren:
1 telek két jobbággyal.
Felsőfalu:
4 telek 5 jobbággyal. – Minden telek adója esztendőnként 50 dénár.
Kaniháza:
3 telek négy jobbággyal.
Buriánháza:
1 telek, 1 jobbágy.
Turvékonia:
1 telek 1 jobbágy. – 2 telek 5 jobbággyal. – Szent Márton adója 4 frt. – 2 nyestet adnak évenként. Vágó tehenet egyet. Szüretkor minden juhos ember 1 juhot ad.
Bikzad:
Helyes jobbágy 2.
Uyvaros:
Helyes jobbágy 11. – Puszta hely 1. – Egész házhely adója 1 frt. Fél házhely adója 50 dénár. Ferton pénz egész hely után 35 dénár. – Szőlő 1. – Malom 1.
Szamos Telek:
Egész helyes 9. Puszta 1.
Parlagh:
Egész helyes 3. Puszta 5. – Egész házhely adója 1 frt. – Malom 1.
Szinér-Várallya (Zinir Warallia):
Helyes jobbágy 12. Puszta 1. – Udvarház; ahhoz szőlő. – A szabadosok közül az egyik lova hátán szolgál, a másik: asztalos művével szolgál.
Apa:
Perényi Gábor része:
Egész helyes 65. Puszta 11. – Eke mehet ki szántani 11. – Szent Márton adója 32 frt. – Vágó tehenet adnak. – A három fő-ünnepre ajándékot..– Major és hozzátartozó szántók, rétek.
Bogdán Ferenc része:
Egész helyes jobbágy 12. Zsellér 1. – Szent Márton adója 8 frt. – Eke mehet ki szántani 1.
Vasvári Mihály része:
Egész helyes 2.
Udvary:
Helyes jobbágy 6. Puszta 4. – Szent Márton adója 3 frt. – Ünnepekre ajándékot adnak. – Major: szántókkal, rétekkel, erdővel.
Batiz:
Egész helyes jobbágy 8. Puszta 1.
Nagy Sadan:
Petheö Imre része:
Egész helyes jobbágy 33. Puszta 3. – Szent György adója 5 frt. Szent Mihály adója 5 frt. – Vám.
Némethy J. része:
Egész helyes jobbágy 7. Puszta 2.
Dobb:
Ankerreiter M. része:
Egész helyes jobbágy 29. Puszta 19. Zsellér 4. – Udvarház 1, szántókkal, rétekkel.
Z. Mihály része:
Egész jobbágy 29. Puszta 8. – Udvarház 1, ahhoz szántók, rétek. – Szent Mihály adója a két Dobbé együtt 10 frt. Szent György adója a két Dobbé együtt 10 frt. – Tehenet is együtt adnak.
Gylvacz:
Egész helyes jobbágy 50. Puszta hely 6. – Udvarház 1 a hozzátartozókkal. – Malom 3 kőre. – Szent György adója 10 frt. Szent Mihály adója 10 frt. – Vágó tehenet adnak, az ünnepekre ajándékot. – Lenmagot két köböllel. – Eke mehet ki szántani 8.
Thöke Terebes:
Helyes jobbágy 38. Puszta hely 9. – Udvarház 1, hozzá erdő. Majorföldek és rétek. – Ünnepekre ajándék. – Szent György adója 5 frt. Szent Mihály adója 5 frt. – Vágó tehenet adnak. A nyilas rét után 1 öl szénát. – Halas tó 1. – Eke mehet ki szántani 7.
Zenth Miklos:
Lónyay Gergely része:
Helyes jobbágy 27. Zsellér 2. – Udvarház 1 szántókkal, rétekkel. – Szent György adója 6,25 frt. Szent Mihály adója 6,25 frt. – Eke mehet ki 8.
Lónyay Menyhárt része:
Egész helyes jobbágy 28. – Udvarház 1 szántókkal, kaszálókkal. – Szent Mihály adója 6,25 frt. Szent György adója 6,25 frt. – Puszta a két részen együtt 20. – Eke mehet ki szántani 8.
Kalmand:
Pribék Pál része:
Helyes jobbágy 9. Puszta 5. Udvarház 1. – Szent Mihály adója 2 frt, Szent György adója 2 frt. – Eke mehet ki szántani 4.
Czeglédy család része:
Helyes jobbágy 50. Puszta 10. – Szent György adója 10 frt, Szent Mihály adója 10 frt. – Lenmag 1 köböl. – Vágó tehenet a két Kálmánd együtt ad.
Beörwey:
Helyes jobbágy 35. Puszta 10. Majoros földek.
Maythen:
Gyulafy Miklós része:
Helyes jobbágy 8. Udvarház 1.
Bogdány Ferenc része:
Helyes jobbágy 10. – Malom hely 1. – Szántók 3 calcaturában.
Baltigh János része:
Egész helyes jobbágy 7.
Walay:
Helyes jobbágy 2. Udvarház.
Lapos Banya:
Helyes jobbágy 19. Zsellér 7.
Nagy Léta:
Helyes jobbágy 67. Jövevény, akik esztendőnként 9 napot dolgoznak 42. – Puszta ház 20. Puszta telek 60.
Kenez:
Helyes jobbágy 43. – Puszta ház 6. Puszta telek 7.
Zanizlo:
Helyes jobbágy 125. – Major szántókkal, rétekkel, erdővel. – Halastó 1.
Kiralitelke:
Helyes jobbágy 32.
Timar:
Helyes jobbágy 25.
Zent Mihaly:
Helyes jobbágy 12.
Thedey:
Helyes jobbágy 10.
Sykallo:
Helyes jobbágy 25. Puszta 3. Zsellér 4. – Szőlő 1. – Tizedet adnak borból és búzából. – Eke megy szántani 7.
Busak:
Szeöke Mátyás része:
Szolgáló jobbágy 21. Puszta 2. Zsellér 1. – Eke megy szántani 1.
Illky János része:
Helyes jobbágy 18. Puszta 1. Zsellér 2. – Eke megy szántani 1. – Szőlő 1.
Barttfalva:
Szeöke Mátyás része:
Helyes jobbágy 2.
Illky János része:
Helyes jobbágy 2.
Monostor:
Helyes jobbágy 15. Puszta 2. – Eke mehet szántani 1.
Iloba:
Helyes jobbágy 21. Puszta 9.
Sebes Patak:
Helyes jobbágy 10. Puszta 2. – Eke mehet szántai 1.
Felső Weresmart:
Helyes jobbágy 8. Puszta 1. Zsellér 1. – Eke mehet szántai 1.
Weresmart:
Helyes jobbágy 6. Puszta 1. Zsellér 1.
Borhidd:
Szolgáló jobbágy 26. Zsellér 4. Puszta 3. Eke mehet szántani 2.
Lypo:
Egész helyes jobbágy 27. Zsellér 2. Puszta 2. Eke mehet szántani 3. – Adója 7 frt. – Ferton pénze 2 frt. – Vágó tehenet adnak.
Crasso:
Akkermeister Mihály része:
Szolgáló jobbágy 20. Puszta 1. – Szent Márton adója 5 frt. – Vám.
Bagossy Pál része:
Szolgáló jobbágy 20. – Szent Márton adója 5 frt. – Eke mehet ki 5.
Ombod:
Lónyay Gergely része:
Szolgáló jobbágy 13. Puszta 1 1/2.
Lónyay Menyhért része:
Helyes jobbágy 13. Puszta 2.
Estepán István része:
Helyes jobbágy 9. Puszta 2. Szent György adója 5 frt, Szent Mihály adója 5 frt. – Vágó tehenet adnak.
Anacz:
Helyes jobbágy 37. Puszta 4. Udvarház 1. – Évi adója 5 frt. – Szőlő.
Adonn:
Helyes jobbágy 23.
Abranffalva:
Dengeleghi Miklós része:
Helyes jobbágy 14.
Dóczy Lőrinc része:
Helyes jobbágy 1.
Dóczy Pál része:
Helyes jobbágy 1.
Malaczky György része:
Helyes jobbágy 2.
Bárczy István része:
Helyes jobbágy 1.
Palko Ferenc része:
Helyes jobbágy 1.
Lugass:
Helyes jobbágy 40.
Enczencz:
Helyes jobbágy 34.
Gyulay:
Helyes jobbágy 29.
Pocz:
Helyes jobbágy 6.
Pochcz:
Helyes jobbágy 18.
Levelek:
Csomaközy András része:
Helyes jobbágy 17.
Peres Zsigmond része:
Helyes jobbágy 28.
Hodasz:
Hagymássy György része:
Helyes jobbágy 8.
Ramochai István része:
Helyes jobbágy 8.
Wasváry:
Szentivány István része:
Helyes jobbágy 9.
Possay Zsigmond része:
Helyes jobbágy 9.
Léta:
Helyes jobbágy 9.
Janossy:
Helyes jobbágy 12.
Lorántháza:
Helyes jobbágy ?.
Baktha:
Helyes jobbágy ?.
Tarpa:
Helyes jobbágy 82. Puszta 4. Ökör 87, ló 3.
Eökörito:
Rédey Péter része:
Helyes jobbágy 26. Puszta 11. Ökör 46, ló 47.
Ráday Gedeon özvegyének része:
Helyes jobbágy 13. Puszta 7.
Porczalma:
Helyes jobbágy 46. Puszta 4. Szabados 2. Ló 73, ökör 58.
Keölche:
Helyes jobbágy 10. Udvarház.
Cheke:
Helyes jobbágy 13. Puszta házhely 1.
Chetffalva:
Helyes jobbágy 12. Puszta 2.
Penighe:
Helyes jobbágy 50. Puszta hely 10. Szabados 4. – Udvarház; majoros földek, rétek. – Szőlőskert.
Geberjem:
Helyes jobbágy 39. Puszta 2. Udvarház; rét 100 embernek. Malom a Szamoson 2.
Nagy Zekeres:
Ispán Ferenc része:
Helyes jobbágy 7. Puszta 6.
Czeke Miklós része:
Helyes jobbágy 1.
Gyarmath:
Helyes jobbágy 65. Puszta hely 53. Szabados és nemes ember 10. Udvarház 1.
Gyügye:
Helyes jobbágy 12. Puszta 8.
Gyarmath:
Helyes jobbágy 12. Puszta hely 2. Szabados 1.
Oroszy:
Helyes jobbágy 26. Puszta hely 1. Erdő tüzifára. Ökör 48.
Kys Namény:
Helyes jobbágy 33. Puszta hely 18.
Alsó Kegie:
Helyes jobbágy 39. Puszta hely 7.
Czeögh:
Helyes jobbágy 54. Puszta telek 16.
Czyann:
Székely Farkas része:
Helyes jobbágy 11. Puszta hely 2.
Balásházi László része:
Helyes jobbágy 8. Puszta hely 2.
Rakamaz:
Helyes jobbágy 25.
Mogyorosd:
Szirmay György része:
1 telek, rajta 1 jobbágy.
Lónyay Zsigmond része:
Puszta.
Ecsed várától elidegenített tartozékok.
(Szatmár m.): Domahyda, Petheö István – Portio nobilis Gáspár Zerdahelyi – Berencze Chomaközi Péter özvegyéé – Görbed Csomaközy Péter özv. – Josyphaza Csomaközy Péter özv. – Sárkeöz Kákonyi cs. – Tartocz – Bykzadd – Kormozann Hidy Györgyé (Az utána valók is az övé, Raxa-ig bezárólag.) – Lekencze – Terep – Felseőfalu – Kaniháza – Buriánháza – Türvékonia – Raxa – Bikzat Tatay Ferencé – Uyváros – Szamos Telek – Parlagh Tatay Ferencé – (Zimir Warallia) Szinér-Várallya Hidy Györgyé – Apa Perényi Gáboré – Apa Bogdán Ferencé – Apa V. Mihályé – Udvary Thathay F.-é – Batiz Lónya-i Cs.-é – Nagy Sadann Petheö I.-é – Nagy Sadan Némethy J.-é – Dobb Ankerreiter M.-é – Dobb Z. Mihályé – Gylvacz – Thöke Terebes Bogdány Tamásé – Zenth Miklós Lónyay cs. – Zenth Miklós Lónyay Menyhérté – Kálmánd Pribék Pálé – Kálmánd Czeglédy családé – Beörwey Gyulafy Miklósé – Maythenn Kiss Mártoné – Maythen Bogdány Ferencé – Maythenn (Baltigh Jánosé) – Walay (portio) Borbély Miklósé – Lapos Banya – Nagy Léta Badoy György özv. – Kenez (portio) Károlyi Mihály – Kenez (portio) Semyen-i Miklós – Zanizlo Rédey Ferenc – Kiralitelke Lónyay András özv. – Timar Bessenyey Boldizsár – Zentmihály Lónyay Menyhért – Thedey Ramochay István – Sykallo Ankerreiter Mihályé – Busak (portio) Szeöke Mátyásé – Busak (portio) Illky Jánosé – Barttfalva (portio) Szeöke Mátyásé – Barttfalva (portio) Illky Jánosé – Monostor Szeöke Mátyásé – Hoba Csomaközi Péteré – Sebes Patak Csomaközi Péter özv. – Felső Weres Mart Szirmay György – Weres Mart Zepesy István – Borhidd Csomaközi Péter özv. – Lypo Csomaközi Péter özv. – Crasso (portio) Ankermeister Mihályé – Crasso (portio) Bagossy Pál – Ombod (portio) Lónyay Gergelyé – Ombod (portio) Lónyay Menyhérté – Ombod (portio) Estepán Istváné – Amacz Szilágyi cs. – Adonn Csomaközi Péter özv. – Abaranffalva (portio) Dengeleghi Miklósé – Abranffalva (portio) Dóczy Lőrincé – Abranffalva (portio) Dóczy Pálé – Abranffalva (portio) Malacky Györgyé – Abranfalva (portio) Bárczy Istváné – Abranffalva (portio) Palko Ferencé – Lugass Petheö István – Enczencz Veley István – Gyulay Bogdán János – Pocz Hagymásy György özv. – Pochcz Borbély A. – Levelek (portio) Csomaközy András. – Levelek (portio) Peres Zsigmond – Hodaz (portio) Hagymássy György özv. – Hodáz (portio) Ramochai István – Wasváry (portio) Szentivány István – Wasváry (portio) Possay Zsigmond – Leta Sándor Pál – Janossy Tathay Ferenc – Loranthaza Tathay Ferenc – Baktha Tathay Ferenc – Tarpa Kákonyi István – Eököritó (portio) Rédey Péteré – Eököritő (portio) Ráday Gedeon özv. – Porczalma Csapy cs. – Keölche Szirmay György – Cheke Szirmay György – Chetffalva Uray György – Penighe Ispán István – Geberjem Rédey Péter – Nagi Zekeres (portio) Ispán Ferencé – Nagi Zekeres (portio) Czeke Miklósé – Gyarmath Doczy András – Gyügye Hidy György – Gyarmath (portio) Choknyai Benedek – Oroszy Németi János – Kys Namény Lónyay Zsigmond – Nagy Arr Gyulafi Mihály – Nábrád Gyulafi Mihály – Alsó Kegie Szirmay György – Felseő Kegie – Czeögh Lónyay Menyhért – Usztató – Czyann (porito) Székely Farkas – Czyann (portio) Balásházi László – Rakamaz Bárczi Imre – Mogyoross Szirmay György – Mogyoross Lónyay Zsigmond

Tartalomgazda