HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 013. - No. 006.

Dátum 1614
Jelleg

9 old. magyar, egyszerű másolat.

Szöveg

"Bathory Gábor az Echedy Jozagban az menny falut es portiokat ely adott". (Birtokos neve, feltüntetve milyen jogon bírja.)
Maythen:
Malom is. – Udvarház-hely.
Tasnad:
2 ház jobbágy és 2 jó szőlő.
Kys-Aar:
Rév is.
Sadan:
Vám is.
Sikarlo:
Szőlő.
Vallay:
2 jobbágy.
Kys-Eched:
1 jobbágy.
Vallay:
2 puszta hely.
Kys Eched:
1 házhely.
Báthori Gábor által elidegenített javak. Ecsed és tartozékai.
(Szatmár, Szabolcs m.): Gyula portio – Tőketerebes egész – Maythen portio – Apa portio Bodony Jánosé és a fiáé inscriptioban – Vasvári portio Possy Zsigmondé donatioban – Vasváry portio Szentiványi Istváné donatioban – Zenthmihal portio – Zenthmárton egész Lónyay Menyhért fogl. – Tedey portio – Tymar portio Bessenyei Mihályé donatioban – Naglettha egész Damfy Jánosé donatioban – Zykzay szőlők Perényi Gáboré donatioban – Amaz egész Zilagy Jánosé inscriptioban – Berencze portio – Tarpa portio Csomaházi Péteré inscriptioban – Gozbed egész Csomaházi Péteré inscriptioban – Isypháza egész Csomaházi Péteré inscriptioban – Adon egész Csomaházi Péteré inscriptioban – Kenez egész Csomaházi Péteré inscriptioban – Iloba portio – Lipo portio – Borhid portio – Sebespatak portio Zabo Balásé inscriptioban – Crasso portio Ankareiter Mihályé – Dob portio Szénásy Mihályé donatioban – Maijten portio Babay Jánosé donatioban – Gylwach egész Rády Bálinté donatioban – Enchench portio – Felseő Kegye egész Vetessy Lászlóé donatioban – Zanyzlo egész Redey Ferecé inscriptioban – Kálmánd portio Czegledy Jánosé donatioban – Kálmánd portio – Borway portio Barbel Péteré donatioban – Mayten Ky Mártoné donatioban – Megyes portio – Két Magiorus portio Zirmay Györgyé donatioban – Also-Kigye egész – Chettfalva egész Tatay Imre birtoka donatioban – Poch portio Hagymassy Györgyé donatioban – Poch portio Apagy Mihályé donatioban – Orozy portio – Ladan portio Macskasy Mihályé donatioban – Zynervalallya – Raksa – Jolsafalu – Gywghe – Ököritó – Porchalma – Turvékonya – Kanyaháza – Dünyeháza – Terep – Lekencze, ezeket mind Hidy György diák bírja részben donatioban, részben inscriptioban – Sárköz – Ombod – Gyarmat – Tarpa – Batyz, ezeket mind Kákonyi István bírja részben donatioban, részben inscriptioban – Tasnad Kákonyi Istváné – Kys-Aar – Nag-Aar Vyttkay Mihályé donatioban – Sadan portio – Domahid portio Peteö Istváné donatioban – Lugost inscriptioban – Dob portio – Sikarlo portio – Totfalusi szőlő Ankerreiter Mihályé inscriptioban – Vallay – Kys-Eched Barbél Mátyásé donatioban – Vallay Sipos Györgyé donatioban – Kányaháza – Parlag – Tarchios – Bykzad – Wyváros – Somostelek – Wdvary portiok, ezek mind Tatay Ferencé inscriptioban – Baktha – Loranthhaza, mindkettő a tasnadi és tothfalusi szőlőkkel Tatay Ferencé donatioban – Monostorpor Zeöke Mátyásé donatioban – Penighe – Nagzekeres portio zálogban – Gáborján Rétey Péteré donatioban – Naprad portio – Nagaar portio Gyulafy családé zálogban – Chahocz Kun Lászlóé zálogban – Kys Eched Vetessy Lászlóé – Orozy – Nagy Sadan Mathiassy Mihályé inscriptioban – Kys Eched Chavassy Tamásé – Kys Eched Choknay Benedeké – Kys Eched Apagyi Mihályé – A hajdúság birtokában Bezermen

Tartalomgazda