HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 012. - No. 028.

Dátum 1596. július 16.
Jelleg

32 old. latin, eredeti.

Szöveg

"Conscriptio", melyet Bekessi Márton készített. (Összeírás: subditus neve, úrbéres szolgáltatásaik, allódium, szántó nyomásonként, kaszáló, szőlő, gabona, kúria és tartozékai.)
Lakosok név szerint. – Jobbágy sessiók. Jobbágy taxák. Helyenként a taxák a lovak száma szerint. – Zsellérsessiók. Zsellértaxák. – Ajándékok: termények, bárány, tyúk, kenyér. – Vám. – Földesúri allódium (Szentmárton) gabonatermése. Földesúri szántók, rétek szénahozama. – Kilenced terményekből. – Jövedelem a halászatból. Téli halászat. – Gyömölcsöskert. – Termények árpa, búza, zab. – Borból kilenced. – Sertések után tized v. készpénz. – Földesúri állatállomány: fejős tehenek, meddő tehenek, ökrök, sertések. – Nyilas osztás. "nilas ember, kith hinak az ki az nilat felveszi tartozik 1/2 köböl zabbal egy kenyerrel…" (Surk, Szabolcs m.) – Rutén jobbágyok. (Eörmezeő)
Lossonci-féle javak, Petneházy- és Forgách-birtokok.
(Szabolcs m.): Tiszaszentmárton – Surk – Eormezo – Oroszujfalu – Palocza – Mandok
(Zemplén m.): Eperjeske

Tartalomgazda