HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 012. - No. 029.

Dátum 1596. július 16., Passa
Jelleg

32 old. latin, eredeti.

Szöveg

"Conscriptio", melyet Bekenj Miklós és Bekessi Márton készítettek. (Összeírás: subditusok neve, szolgáltatás, erdő, szőlőhegyek, majorság, állatok, szőlő.)
Salancz vár:
Élelmiszer készletei: búza, zab, só. – Jobbágyok név szerint. Sessiók. – Majorház. – Szántók kapacitása. – Szabadosok. Zsellérek. – Census készpénz – Zsellértaxa. – Tized a terményekből. – Makk-tized sertések után. – Vám. – Malom. – Bárány tized, helyenként huszad. – 100 juh után 2, helyenként 50 után. – Ajándékok: zab, borsó, kender, kendermag, tyúk, méz, sajt, tüzifa. – Robot a földesúri földeken. – Túlhajtott igénybevétele a jobbágyoknak a földesúri földeken (Pusztafa, Kakos, Ujszallas). – Jobbágyokból zselléreket csinál a földesúr (Nadaska). Ugyanitt elnéptelenedés rossz bánásmód miatt. – Szőlők után tized. – Malomjövedelem. – Földesúri majorság (Nadaska). Földesúri építkezés jobbágytelken. – Irtványföldek. – Nemesek jobbágytelkekek (Ujlak). – Földesúri majorság, állatállomány (Ujlak): tehén, ökör, borjú. – Földesúri szőlők (Ujlak).
Lossonci-javak.
(Abaúj, Zemplén m.): Zalancz vár allja – Also Czay – Regete – Puztafalu – Uy Zallasi – Ujvaros – Regete Ruzka – Nadaska – Garan – Bozzaswylak – Wylak (oppidum) – Garan Kaso

Tartalomgazda