HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 012. - No. 027.

Dátum 1740. május 19., Geszthely
Jelleg

15 old. latin, eredeti.

Szöveg

"Inventarium seu Conscriptio", melyet Nagy György kamarai számvevőségi officiális készített. (Összeírás: allódiális épületek, szántó, legelő, erdő, subditusok neve, állataik, úrbéres szolgáltatásaik.)
Birtoktörténeti adatok. – Gazdasági épületek. Istállók méretei. Jégverem. Konyhakert. Juhakol. – "Pepo suina" disznó-tök. – Földesúri szántók kapacitása; legelők szénahozama; erdők, makkoltatás. – Jobbágysessiók. Lakosok név szerint. Fiúgyermekek. – Állatállomány. – Census készpénz. – Robot. – Taxák múltban és jelenben. – Háznélküli zsellérek. Jövevények. Újtelepesek mentessége. – Deserták. – Malomjövedelem, földesúri. – Termények: búza, rozs, zab. – Birtokhatárok, szomszéd birtokosok.
Orosz Gábor fiskusra háramlott javai.
(Zemplén m.): Gesztely – Harangod – Haraszt praedium.

Tartalomgazda