HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 012. - No. 005 / a.

Dátum 1717. szeptember 9.
Jelleg

1. 10 old. latin, egyszerű másolat.
2. Aestimatio, Pozsony 1741. október 13., Pozsonyi Kamara Számvevősége.

Szöveg

"Conscriptio" (Összeírás: kastély és postfunduália, szőlő, erdő, telkek száma és postfunduális, úrbéres szolgáltatás.)
Osgyan:
Kastély. Gyümölcsös kert. Káposztás kert. – Szántók 3 calc. Rét 25 szekér széna. – Szőlő hozadéka 30 veder. – A kastély alatt domus residentialis. Konyha kert. – Negyed-telek 4 és 1/2 deserta. – Lakott negyed telek 11. – Birtok után tized és kilenced. – Vám. – Malom 1 kerekű. – Makkos erdő egy mérföldnyire terjed, 2000 disznóra.
Szussan:
Negyed telek 10. – Negyed telek deserta 2. – Szántók 3 calc. – Kilenczedet és tizedet adnak. – Allódium nem lévén, Osqgyanhoz dolgoznak. – Az újévi ajándékon kívül semmiféle census.
Zekeria:
12 egész telek. – Deserta 5.
Felső Sztrehova:
3 egész telek – 350 frt. és egy paripa (sonipes).
Darocz:
Egy fundus curialis és 3 egész telek. – Szántók után tized és kilenced. – Vám Rap birtokban, évi jövedelem 3 frt.
Losoncz:
Fából épült nemesi ház. Hozzá csűr. Konyhakert. – Szántók két calc.
Fabianfalva:
Szántók két calc. – Rét 20 szekér széna.
Szuha:
Egész telkes deserta 8. – Szántói 3 calcaturaban. – Tizedet és kilencedet adnak. – Makkos erdő 700 disznóra; ide az 1/3 tartozik. – Malom után fizetendő 1 tallér.
Nád-Ujfalu:
2 egész jobbágytelek. – 3 deserta. – Szántók 3 calc.
Simonffy Palojta:
Census címén és kilenced helyett adnak: búzából 8 köblöt, árpából vagy zabból 4 köblöt; 1 hízott disznót és 2 iccét vajból vagy mézből. – Makkos erdeje 600 disznóra.
Bagyonka:
3 egész jobbágytelek. – Évi census 2 magyar forint és 1 icce vaj. – Kilenced helyett hetedet adnak. – Szántók 2 calc. – Makkos erdő.
Csán:
3 egész telek. – Deserták másnál elzálogosítva. – Census 4 magyar forint, azonkívül 3 köbölre való szántás. – Kilencedet adnak.
Pincz:
1 lakott féltelek, 2 deserta. – Kilenczedet és tizedet adnak. – Az allódiumhoz és fundus curialishoz tartozó szántók 3 calc. – Erdő tüzifára és épületfára.
Petri-Puszta:
Erdő. Jövedelem 1 vagy 2 disznó.
Simonffy-Paloyta:
Negyed telek 7. Deserta 2. Nemesi curia 1. – Szántók 2 calc. – Kilenced és tized. – Szőlőhegy; rajta 4 subditusnak is van szőlője. – Van egy allodialis szőlő is. – Erdő tüzifára és épületfára.
Konfiskált javak. Géczy Julianna, Ebeczky Sámuel és Koromzay István javai. (Kis Hont, Hont, Nógrád, Gömör, Heves m.)
Géczy Julianna és Ebeczky Sámuel javai: Castellum et possessio Osgyan. Csak a negyedrész. – Praedium Masztincza – Possessio Szussan – Possessio Terjék – Possessio Magyar-Heghmegh – Possessio Zekeria (Kis-Hont m.) – Possessio Alós-Batka (Gömör m.)
Koromzay István javai: (Nógrád m.): Possessio Felső Sztrehova (Balassa család öröklött birtoka) – Possessio Panni-Darocz (bérben Szijártó Jánosnál) – Oppidum Losoncz – Praedium Fabianfalva (Hatodrész) – Possessio Szuha – Praedium Német-Mező – Possessio Nád-Ujfalu (Holecz cs.) – Possessio Simonffy Palajta (Hont m.) – Possessio Bagyonka (Helecz cs. A birok harmada.) – Possessio Csára (Heves m.) (Helecz cs. A harmadrész.)
Conscriptio bonorum Ebeczkiano-Fiscalium in comit. Neogradiensi Possessio Pincz – Praedium Petri-Puszta – Possessio Simonffy-Paloytha (Hont m. A fele birtok )

Tartalomgazda