HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 012. - No. 005 / b.

Dátum 1717. augusztus 16.
Szöveg

Osgyan:
Maga a kastély még nincs felértékelve. – Szántók két calcaturaban: I. 180 köböl, á 1,25 frt, 225 frt. II. 180 köböl, á 85. den, 153 frt. – Rét 25 szekér széna, á 1,50, 37,50 frt. – Szántók után tized és kilenced, a kilenced a földesúrnak jár: I. calc. után 103,75, II. calc. után 70,55. – Domus residentialis konyhás kerttel. – Allódium; az itt végzett munkán felül az alattvalók vajat is adnak. – A malomból a negyedrész: 5 köböl, á 1,25, 6,25 frt. – Makkos erdő 2000 disznóra; ennek a negyede 500 és ennek a harmada 167, á 30 dénár, 50,10 frt.
Szusan:
10 negyed sessio, puszta 2. – Szántók után tized és kilenced. Szántók két calcaturaban, 64–64 köböl, őszi a 1,25, 80 frt, tavaszi a 85 den., 54,40 frt. – Allódium nincs, Osgyanhoz dolgoznak és újévi ajándékot adnak.
Géczy Júlia birtokrészeinek aestimatioja.
Castellum et possessio Osgyan – Praedium Masztincza – Possessio Szussan – Possessio Terjék – Possessio Magyar-Hegymegh

Tartalomgazda