HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 012. - No. 004.

Dátum 1685. július 23.
Jelleg

5 old. latin, eredeti.

Szöveg

"Aestimatio", melyet Váradi László számtiszt készített. (Becslés: kúria és postfunduáliái, jobbágytelkek és szolgáltatásaik.)
Toth-Prona:
Szántók 3 calcaturaban. I-ben 76 köböl, á 75 dénár, fl. 56. II-ban 36 köböl, á 50 dénár, fl. 18. III-ban 124 köböl, á 25 dénár, fl. 31. – Rétből 10 szekér széna, á 3 fl, fl. 30. – Két fél telek, á 10, fl. 20. – Három zsellér sessio, á fl. 5, fl. 15.
Lieszno:
Két egész jobbágytelek pozsonyi próbájú 10 frt. poltura értékben 12 frt. – Zab 8 mérő, á 25 dénár, 2 frt.
Jeszenova:
1 zsellér, fizet évenként 1 frt.
Dubova:
Egész sessio pozsonyi értékben 5 frt. – Egész telek szántója után 4 frt. – Fél telek szántója után 3 frt 30 dénár. – Mindez pozsonyi értékben 12,30 frt., felvidéki értékben 14,76 frt.
Ivankafalva:
A curia nobilitarishoz tartozó szántók 3 calc. I. 108 köböl, á 75 d., 81 frt. II. 54 köböl, á 50 fl. 27 frt. III. 108 köböl, á 25 dénár, 27 frt. – Rét széna 9 szekér, á 3 frt, 27 frt. – Egész telkek, (szám nincs adva) in valore partium superiorum, 36,72. – 1 zsellér sessio szántójáért 4 frt. – A molnár fizet kész pénzben és a hízlalandó disznó fejében poltura pénzben 19,40. – Egy fél sessio bére 4,70.
Az összjövedelem 426,58 frt, in valore nostro 355:48 1/3.
Géczi-féle fiskális javak.
(Turóc m.): Oppidum Totth-Prona – Possessio Lieszno – Possessio Jeszenova – Possessio Dubova – Possessio Ivankafalva

Tartalomgazda