HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 012. - No. 003.

Dátum 1680. május 14., Ivánkafalva
Jelleg

12 old. latin, eredeti.

Szöveg

"Conscriptio", melyet Gaffor Ferenc postamester készített. (Összeírás: kúria, majorság: szántó, uradalmi alkalmazottak, jobbágyok és szolgáltatásaik, összes bevétel.)
Ivankafalva:
Nemesi curia. – Leírja a curia állatállományát. – Beszámol az ott található kevés gabonáról. – A személyzetből fölemlíti az oeconomát, gazdasszonyt, aki egyúttal szakácsnő is volt, de mert fizetése magas volt: 25 forint, elbocsátotta. A mostaninak a salariuma 9 forint. 50 dénár in moneta polturosa, vagyis mindegyik forint 33 polturából és 1 dénárból áll. – Felemlíti a tehénpásztort, kinek fizetése 10 forint in moneta polturosa. – A disznópásztort, aki a rozsból 80 kévét kap, a kicsépelt gabonából pedig 2 turóczi mérőt. – A curiához tartozó szántók 3 calc. á 9 köböl. – 8 egész jobbágysessio, melyek mindegyike évenként fizet 3 forint, 50 dénárt, még pedig ligae Posoniensis, vagyis pozsonyi próbájú forintokat, 1–1 kappant és 8 mérő zabot. Ajándék címén egyenként 35 garast és 3 mérő zabot. – A deserták után a földesúr részére adnak búzából 5 köblöt, rozsból 20 köblöt, árpából 13 köblöt, zabból 13 köblöt, lencséből fél köblöt, babból 1 mérőt. – Zsellér telkek után a bérlő fizet 3 frt 50 dénárt pozsonyi próbájú forintban. – A molnár a malom gabonából 10 köblöt ad és egy disznót hízlal a földesúrnak. – A jobbágysessiók szántói után fizetnek, a rétet ellenben a földesú használja, de kaszálni és gyűjteni ők kötelesek.
Garamszegi Géczy Gábor magvaszakadtával a fiskusra szállt javak.
(Turóc m.) Ivankafalva – Dobova

Tartalomgazda