HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 012. - No. 002.

Dátum 1710. május 26., Losonc
Jelleg

3 old. latin, eredeti.

Szöveg

"Conscriptio", melyet Mikulay Mátyás készített. (Összeírás: subditusok neve, puszta telek, úrbéres szolgáltatás, allódium, vetés, rét, erdő.)
Lossoncz:
Faház két emelettel. – Szántók két calc. – Hét fundus zálogban, másokért adót fizetnek.
Thamássy:
5 jobbágysessio; lakói név szerint. Részben Lossonczon dolgoznak, részben minden sessio után 2 és 1/2 forintot fizetnek. – Új évre egy tyúkot adnak. – Zsellér 2, név szerint; 1–1 forintot fizetnek. – Deserta 3; ezek földjeit és rétjeit a parasztok bírják. – Makkos erdő kb. 50 disznóra.
Podrostán:
Fél sessio, lakói adva. 5 forintot fizet és kézi munkát végez, adnak 1 tyúkot és 1 icce vajat.
Tassoncz:
Egy negyed telek; munka érte és 6 forint.
Udornya:
Egy negyed telek; munka érte és 3 forint. – Öt egynegyedes deserta; földjeit a hely lakói bírják.
Lonyabánya:
Fél sessio; munka érte és 3 forint.
Szinobánya:
Fél sessio; zsellérek, házi munka, egyéb semmi.
Wistha:
Fél sessio; lakója mesterségével teljesíti jobbágyi kötelezettségét.
Poliszna:
3 negyedes telek, á 5 forint, egy madár, és 1 icce vaj. Egy darabját a falubeliek ingyen használják.
Budalehota:
2 negyedes telek; 5 forint és 1/2 császármadár és 1/2 icce vaj. – 1 zsellér; a ház körül dolgozik és 8 polturát fizet, a két desertát ingyen használják.
Dobrocs:
3 egynegyedes telek; dolgoznak érte, 9 forintot fizetnek, 1 madarat és 1 icce vajat adnak. – 3 negyedes deserta; árendájuk 2 forint. 50 fillér.
Keresztur:
Allodialis gazdálkodás. Őszi vetés kb. 100 köböl. Tavaszi is annyi. – Rét hozadéka 100 szekér széna. – Makkos erdeje 300 disznóra elegendő.
Szemere Györgyné Bossány Krisztina javai.
(Nógrád m.): Lossoncz városa – Thamássy birtok – Podrostán birtok – Tassoncz birtok – Udornya birtok – Lonyabánya birtok – Szinobánya birtok – Wistha birtok – Poliszna birtok – Budalehota birtok – Dobrocs birtok – Praedium Keresztur

Tartalomgazda